Jeszcze Polska nie zginęła...

Zgłoszenie do artykułu: Jeszcze Polska nie zginęła...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Jeszcze Polska nie zginęła...

Mazurek Dąbrowskiego

Polski Hymn Narodowy

Pieśń Legionów

Polski Hymn Państwowy

Pieśń Legionów polskich

Śpiew Legionów polskich

Hymn Państwowy

Pieśń Legijonów Polskich we Włoszech

Śpiew Legionistów Polskich z 1798 roku

Jeszcze Polska

Autor słów:

Wybicki, Józef

Autor muzyki:

nieznany

Ogiński, Michał Kleofas [13], [15]

Melodia:

ludowa

Data powstania:

lipiec 1797 r.

Miejsce powstania:

Reggio Emilia, Republika Lombardzka (Włochy)

Bibliografia

1. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe : z muzyką, s. 1, 2.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. Śpiewnik pracownic polskich, s. 8.

3. Śpiewnik narodowy z nutami, s. 33, 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. Ojców naszych śpiew : pieśni patriotyczne, s. nr 4.

5. Jeszcze jeden mazur dzisiaj : pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 35.

6. To idzie młodość : śpiewnik jednogłosowy, s. 6.

7. Nasze piosenki, s. 13, 14.

8. Śpiewnik „Iskier” : pieśni i piosenki na różne okazje, s. 15, 398.

9. Śpiewnik polski, s. 30, 31.

10. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka : dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 31–33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. Polskie pieśni i piosenki : śpiewnik polski : [melodie i teksty], s. 7, 8, 195.

12. Niech rozbrzmiewa wolny śpiew : śpiewnik, s. 15, 16.

13. Polski śpiewnik narodowy z melodiami : z polecenia Związku Towarzystw Młodzieży, s. 5.
W publikacji podano najpopularniejsze strofy pieśni.

14. Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 9.

15. Śpiewniczek młodzieży polskiej : zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy, s. z. I, nr 5, s. 12, 13.

16. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny, s. 64, 65.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

17. Lochowski Leon Piesn ujdzie calo spiewnik T 1, s. 16, 17.

18. http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/mod.php?dz=39.
Strona internetowa Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie [odczyt: 12.02.2009].

19. Śpiewnik młodej wsi : na 2 głosy, s. 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

20. Muzykalia Narodowa.

21. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści, s. 10, 11, 61.
Wersja 8 zgodna z rękopisem Józefa Wybickiego.

22. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 625 z późn. zm.).

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Przeglądasz nową odsłonę strony Biblioteki Polskiej Piosenki. Zobacz archiwum poprzedniej wersji serwisu. [zamknij]