Zgłoszenie do artykułu: Wojenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Wojenka

Legun na wojence

Wojenko, wojenko

Wujenku, wujenku

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Gwiżdż, Feliks[9], [11], [16]
Jest to domniemany autor tekstu utworu.

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

ludowa[16]

Data powstania:

1914
Brak zgodności co do daty powstania utworu, jedna z publikacji podaje rok 1914 inna sierpień 1917 r.

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 290, 448, 449.

2. Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 57, 58, 131.

3. 10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 15, 16.

4. Piosenki leguna tułacza, s. 25, 26.

5. Idzie żołnierz...: Śpiewnik domowy.

6. Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 57.

7. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 138.

8. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 86, 87.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 48.

10. Śpiewnik polski, s. 110.

11. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 74, 206.

12. Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 32.

13. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. III, nr 21, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

14. Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 159, 160.

15. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 146, 147.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

16. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 190, 191.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

17. Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 70.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

18. Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, s. 251, 252.

19. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 235.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeglądasz nową odsłonę strony Biblioteki Polskiej Piosenki. Zobacz archiwum poprzedniej wersji serwisu. [zamknij]