Zgłoszenie do artykułu: Wojenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. św. Wawrzyńca 15, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Wojenka

Legun na wojence

Wojenko, wojenko

Wujenku, wujenku

Autor słów:

nieznany

Gwiżdż, Feliks [[9]], [[11]], [[16]]
Domniemany autor utworu.

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

ludowa [16]

Data powstania:

1914
data powstania utworu niepewna: 1917-08 (?)

Miejsce powstania:

W 3 pułku Piechoty Legionów

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć... : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918 : antologia, s. 290, 448, 449.

2. Niech wiatr ją poniesie : antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 57, 58, 131.

3. 10 pieśni legionowych : w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich , s. 15, 16.

4. Piosenki leguna tułacza, s. 25, 26.

5. Idzie żołnierz... : Śpiewnik domowy.

6. Żołnierska rzecz : zbiór pieśni wojskowych, s. 57.

7. Ojców naszych śpiew : pieśni patriotyczne, s. nr 138.

8. Jeszcze jeden mazur dzisiaj : pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 86, 87.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. Śpiewnik „Iskier” : pieśni i piosenki na różne okazje, s. 48.

10. Śpiewnik polski, s. 110.

11. Polskie pieśni i piosenki : śpiewnik polski : [melodie i teksty], s. 74, 206.

12. Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 32.

13. Śpiewniczek młodzieży polskiej : zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy, s. z. III, nr 21, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

14. Z pieśnią i karabinem : pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945 : wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi” , s. 159, 160.

15. Tam na błoniu błyszczy kwiecie : śpiewnik historyczny, s. 146, 147.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

16. Lochowski Leon Piesn ujdzie calo spiewnik T 1, s. 190, 191.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

17. Śpiewnik młodej wsi : na 2 głosy, s. 70.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

18. Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, s. 251, 252.

19. Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści, s. 235.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeglądasz nową odsłonę strony Biblioteki Polskiej Piosenki. Zobacz archiwum poprzedniej wersji serwisu. [zamknij]