40 lat warszawskiej służby ruchu drogowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

40 lat warszawskiej służby ruchu drogowego

Wykonwca wg wydawcy:

Andrzej Rosiewicz, Aura

Data wydania:

1985

Wydawca:

Savitor

Numer katalogowy:

SVT/S001

Nośnik:

LP

Czas trwania:

07:15

Infomacje

Singiel wydany przez Savitor w 1985 r. w nakładzie tysiąca sztuk. Płyta nie została wydana w celach komercyjnych i nie weszła do sprzedaży, była natomiast wręczana wyższym funkcjonariuszom milicji podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce.

Tłoczenie: Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Nagrania; druk okładki: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Scangraph”, Warszawa, ul. Lelewela 18[1].

Bibliografia

1. 

Owczarek, Beata

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 05.03.2015].