Sterowany jest ten świat

Zgłoszenie do artykułu: Sterowany jest ten świat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kobranocka

główny wykonawca

Bryndal, Jacek

główny wykonawca

gitara basowa, wokal

Kraiński, Andrzej

główny wykonawca

gitara, wokal

Moczadło, Jacek

główny wykonawca

gitara

Wysocki, Piotr

główny wykonawca, producent

perkusja

Gulczyński, Andrzej

wykonawca gościnny

chórki

Kubański, Mateusz

wykonawca gościnny

obój

Kurzawska, Katarzyna

wykonawca gościnny

chórki

Małachowski, Marcin

wykonawca gościnny

chórki

Niestryjewski, Jacek

wykonawca gościnny

gitara

Predko, Oksana

wykonawca gościnny

chórki

Czerw, Michał

wykonawca gościnny, producent, reżyser nagrań

chórki

Sadowski, Krzysztof

fotografie

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 08.01.2016].

3. 

http://www.kobranocka.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Kobranocka [odczyt: 08.01.2016].