Nowy rozdział

Zgłoszenie do artykułu: Nowy rozdział

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Kombi

główny wykonawca

Łosowski, Sławomir

główny wykonawca

instrumenty klawiszowe

Piotrowski, Jerzy

główny wykonawca

perkusja

4, 7, 9

Skawiński, Grzegorz

główny wykonawca

gitara, wokal, syntezatory

Tkaczyk, Waldemar

główny wykonawca

gitara basowa, perkusja

Tyszko, Andrzej

fotografie, projekt graficzny

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

Trenkler, Witold

reżyser nagrań

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 28.06.2016].

3. 

http://www.kppg.waw.pl
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 28.06.2016].