Będę czekać

Zgłoszenie do artykułu: Będę czekać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Osiecka, Agnieszka

główny wykonawca

Tutinas, Teresa

wykonawca gościnny

wokal

1, 10

Kydryński, Lucjan

wykonawca gościnny

wokal

2

Kunicka, Halina

wykonawca gościnny

wokal

2, 8, 12, 13, 16, 17

Przybylska, Sława

wykonawca gościnny

wokal

3, 5, 9, 18

Dąbrowski, Andrzej

wykonawca gościnny

wokal

4

Kozłowska, Stenia

wykonawca gościnny

wokal

6

Prus, Łucja

wykonawca gościnny

wokal

7, 19, 20

Skaldowie

wykonawca gościnny

7

Woźniak, Tadeusz

wykonawca gościnny

wokal

11

Partita

wykonawca gościnny

12, 21

Alibabki

wykonawca gościnny

13

Łazuka, Bohdan

wykonawca gościnny

wokal

14

Cembrzyńska, Iga

wykonawca gościnny

wokal

15

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.okularnicy.org.pl/
Strona internetowa Fundacji im. Agnieszki Osieckiej [odczyt: 22.04.2014].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 25.08.2016].