Źródło: wybrane piosenki Jacka Kleyffa z lat 1967–1983

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Sienkiewicz, Kuba

główny wykonawca

gitara basowa, gitara, syntezatory, wokal

Grochowalski, Tomasz

wykonawca gościnny

gitara basowa

Kopeć, Jarosław

wykonawca gościnny

perkusja, instrumenty perkusyjne

Korecki, Aleksander

wykonawca gościnny

pianino, saksofon

Łojek, Piotr

wykonawca gościnny

syntezatory

Mioduchowska, Joanna

wykonawca gościnny

chórki

Paduch, Leon

wykonawca gościnny

perkusja

Paduch, Małgorzata

wykonawca gościnny

chórki

Wąsowski, Jacek

wykonawca gościnny

gitara akustyczna, dobro, gitara, mandolina

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 21.04.2016].