Nazwa
Strzałka
Typ instytucji
Strzałka
Adres internetowy
Strzałka
Imprimerie de Maistrasse et Compagnie

instytucja kościelna

Instytut Badania Najnowszej Historji Polski

placówka publiczna

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych zob. Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych zob. Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady Związków Zawodowych

drukarnia