Nazwa
Strzałka
Typ instytucji
Strzałka
Adres internetowy
Strzałka
Księgarnia muzyczna Bronisława Rudzkiego zob. Bronisław Rudzki

księgarnia

drukarnia

Księgarnia Jerzy Dunin-Borkowski zob. Jerzy Dunin-Borkowski

księgarnia

Księgarnia Zygmunta Jelenia zob. Drukarnia Zygmunta Jelenia
Księgarnia i skład nut E. Ostrowskiego zob. E. Ostrowski
Księgarnia Feliksa Grąbczewskiego zob. Feliks Grąbczewski

księgarnia

Księgarnia Ferdynanda Hoesicka zob. Ferdynand Hösick

księgarnia

Księgarnia i Skład Nut Gubrynowicza i Schmidta zob. Gubrynowicz i Schmidt

księgarnia

Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta zob. Gubrynowicz i Schmidt

księgarnia

Księgarnia Juliana Guranowskiego zob. Julian Guranowski
Księgarnia i skład nut muzycznych Konstantego Budkiewicza zob. Konstanty Budkiewicz
Księgarni i składu nut Mariana Niemierkiewicza zob. Marian Niemierkiewicz

księgarnia

Księgarni Mariana Niemierkiewicza zob. Marian Niemierkiewicz

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

drukarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia Kaspra Wojnara i Spółki zob. Księgarnia K. Wojnara i Spółki

księgarnia

Księgarnia Ludowa Kaspra Wojnara zob. Księgarnia K. Wojnara i Spółki

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego zob. Księgarnia Polska

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia S. Sadowskiego zob. Księgarnia oraz Skład Nut Stanisława Sadowskiego

księgarnia

Księgarnia Stanisława Sadowskiego zob. Księgarnia oraz Skład Nut Stanisława Sadowskiego

księgarnia

Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego zob. Seyfart i Czajkowski

księgarnia

księgarnia

księgarnia

Księgarnia Teodora Gieszczykiewicza zob. Teodor Gieszczykiewicz

księgarnia

Księgarnia Tytusa Daszkiewicza zob. Tytus Daszkiewicz

księgarnia

księgarnia

Księgarnia i Drukarnia Katolicka Spółka Akcyjna zob. Księgarnia i Drukarnia Katolicka

księgarnia

księgarnia

Księgarnia oraz Skład Nut Stanisława Andrzeja Krzyżanowskiego zob. Stanisław Krzyżanowski

księgarnia

księgarnia

księgarnia

zakon

Księża Misyonarze zob. Księża Misjonarze

zakon

Księża Misjonarze na Kleparzu

zakon

zakon

instytucja państwowa

placówka publiczna

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego zob. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego

placówka publiczna

instytucja kościelna

instytucja kościelna

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

instytucja kościelna