Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka
Ernest Roger zob. Schuetz, Alfred Longin

1910-07-02

1999-11-21

El...y zob. Asnyk, Adam

1838-09-14

1897-07-02

Ely... zob. Asnyk, Adam

1838-09-14

1897-07-02

1894

1980

Elektrostat zob. Biomodem
Eminowicz, Jadwiga zob. Burzyńska, Jadwiga

1981-12-15

Emil zob. Dziedzic, Emil

1914

1943-10-15

1892

1930

1913-08-29

2014-08-15

1931

1861

1913

1861

1913

El-Eł zob. Łuskino, Leon

1872-04-11

1948-05-09

1924

1999

Elbert, J.

1892-05-10

1968-01-11

Elektronowicz, Witold zob. Elektorowicz, Witold

1892-05-10

1968-01-11

1956-04-27

Eles
Elik, Krzysztof zob. Przebindowski, Eligiusz

1931-01-29

Elik, Christoph zob. Przebindowski, Eligiusz

1931-01-29

1942-12-04

1951

2017-04-29

Ellmann, Andrzej Zbigniew zob. Ellmann, Andrzej

1951

2017-04-29

1769

1854

1904-10-09

1943-11-11

Emelianow, Pietr zob. Newski, Piotr

1852

1916

1906-06-19

1984-11-23

1815

1880

1940

1996

Emir-Przeworski, Jerzy Juliusz zob. Emir, Jerzy Juliusz

1940

1996

1903-05-25

1974-03-22

Engelhardt, Daniel zob. Englard, Daniel

1942

Englard, Karl zob. Englard, Kazimierz

1942

Engelhardt, Karl zob. Englard, Kazimierz

1942

1891

1955

1914

1995

1885

1940

Erej zob. Rozenberg, Edward

1896-11-28

1949-04-14

1909

1993

Eryan zob. Ernst, Jan

1909

1993

Erian zob. Ernst, Jan

1909

1993

Eriksen, David

1941

1906

1942