Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka
Francewicz, Wladislaw zob. Aloiz, Władysław

1860-07-01

1917

Fokus zob. Alszer, Wojciech

1980-03-13

Fokusmok zob. Alszer, Wojciech

1980-03-13

Flyn-Bosc zob. Bosc, Auguste

1868

1945

Flieder-Baum, Kazimierz zob. Brzeski, Kazimierz

1905

1944

Fliederbaum, Kazimierz zob. Brzeski, Kazimierz

1905

1944

1919

1989

Fleszarowa-Muskat, Stanisława zob. Fleszarowa, Stanisława

1919

1989

1979-10-24

Flipper zob. Krupa, Krzysztof
Flor zob. Krebs, Izabela

1912

-

1755

1794

Florian, Jean zob. Florian, Jean-Pierre Claris de

1755

1794

1951

1812

1883

Flotow, Friedrich Adolf Ferdinand Freiherr von zob. Flotow, Friedrich von

1812

1883

1901-05-30

1990-09-03

Fogiel, Mieczysław zob. Fogg, Mieczysław

1901-05-30

1990-09-03

Foltyniak, Małgorzata

1864

1937

1908

1989

Forin zob. Piwnicki, Grzegorz

1981-07-21

1976-08-26

Fox zob. Król, Michał

1906-04-17

1976-12-03

Fox, L. zob. Friedwald, Zenon

1906-04-17

1976-12-03

Fox, Ludwik zob. Friedwald, Zenon

1906-04-17

1976-12-03

1914

1990

1951-11-06

Frampoliusz zob. Gołąb, Tomasz

1985-04-09

Franasowicz, Konrad zob. Franek

1985-04-09

Franc zob. Giec, Rafał
Francis, Rob
Francis, Simon

1579

1639

1956

2014

Franek zob. Wudarski, Robert
Frank, Ryszard zob. Spritzer, Henryk

1911

1986

1954-03-18

Frankowski, Henryk

1949

Fraska zob. Wars, Henryk

1902-12-29

1977-09-01

1793

1876

1829

1891

1893

1962

1879-12-02

1972-11-12

Frieml, Rudolf zob. Friml, Rudolf

1879-12-02

1972-11-12

Freeman, Roderick zob. Friml, Rudolf

1879-12-02

1972-11-12

1877

1948

1858

1935

1939-03-24

1803

1883

Freymanowa z Butowiczów, Eugenia zob. Freyman, Eugenia

1882-02-14

1948-01-26

1968-04-15

1903

1943

1889-08-20

1977

1893

1974

Fronczek, Jacek

1978

1946-06-08

1897

1964

Frozze, Lukas zob. Frozze

1885

1968-01-15

1891

1977

1964

1947-04-10

1910

1994