Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka
Heusen, Jimmy Van

1913-01-29

1990-02-06

Harasiuk, Tomasz zob. Stiller, Robert

1928

2016

Hauke, Edmund zob. Stiller, Robert

1928

2016

Halina zob. Benedyk, Halina

1908-07-11

1903

1978

Hadžinikolau, Nikos zob. Chadzinikolau, Nikos

1935-10-01

2009-11-06

Hagmanns-Dajka, Franz-Josef zob. Dannen, Funny van
Henryk zob. Dargiel, Jerzy

1917-07-14

1973-12

Hajota zob. Łuszczewska, Jadwiga

1834

1908

Hakan zob. Drobczyk, Radosław
Herzenstein, Matuesz zob. Gliński, Mateusz

1892

1979

Hanka zob. Jachnina, Anna

1914

1996-07-20

1862

1927

1862

1927

Haar, Leopold zob. Springer, Chaskiel

1910-04-09

1954-11-24

Haar, Poli zob. Springer, Chaskiel

1910-04-09

1954-11-24

Haar, Zygmunt zob. Springer, Zygmunt

1909-03-29

-

1919

1996

Habrowska-Jellaczyc, Irena zob. Jellaczyc, Janina
Hace, Jani

1937

2014

Haden, Charles Edward zob. Haden, Charlie Edward

1937

2014

1925

1994

Hatzidakis, Manos zob. Hadjidakis, Manos

1925

1994

Hatzinasios, Giorgos zob. Hadjinasios, Giorgos

1919-09-25

1999-01-01

1946

1685

1759

1898

1943

Hairulin, Misza

1964-06-01

1905

1990

1907

1982

Hajrulin, Misza

1902

1983

Hakmacher, Lili zob. Hakowska, Lili

1902

1983

Halama, Grzegorz

1911-07-20

1996-07-15

Halama, Leokadia zob. Halama, Loda

1911-07-20

1996-07-15

Halat, Stanisław

1948-11-07

2015-02-25

1799

1862

Halevy, Jacques Fromental Elie zob. Halévy, Fromental

1799

1862

1925-07-06

1981-02-09

Haley, William John Clifton zob. Haley, Bill

1925-07-06

1981-02-09

1910-08-09

1970

Halicz, Andrzej zob. Żyranik, Bogdan

1892

1984

Halicz, Marcelina zob. Halicz, Marcella
Haliński zob. Liński, Henryk

1885

1941-10

1866

1942

1870-03-16

1928-07-17

Halévy, François zob. Halévy, Franciszek

1834

1908

1964

1894-09-10

1956-12-09

Hanighen, Bernie

1908-04-27

1976-10-19

1957-10-31

Hans zob. Kłos, Adam
Hans zob. Łukaszczyk, Marek

1894

1965

Happy zob. Haponowicz, Kuba
Haque, Fareed

1916-11-12

1965-08-18

1902

1998

1904

1996

1933

1999

Harasymowicz-Broniuszyc, Jerzy zob. Harasymowicz, Jerzy

1933

1999

Harcerz zob. Pyrzyna, Dominik

1930

1952-10-05

1996-04-06

1886

1918

Harito, Nikolaj Ivanovič zob. Harito, Mikołaj

1886

1918

Harling, William Franke zob. Harling, Frank
Harna, Maciej
Harnisz-Śmiechowski, Janusz zob. Śmiechowski, Janusz

1891

1951

Harold, Melanie

1911

1974

Hekelman, Aaron zob. Harris, Albert

1911

1974

1867

1930

1901-04-06

1972-02-11

Harryman zob. Hemar, Marian

1901-04-06

1972-02-11

Hemair, Mary zob. Hemar, Marian

1901-04-06

1972-02-11

Hescheles, Jan Marian zob. Hemar, Marian

1901-04-06

1972-02-11

Hart, Lorenz

1895-05-02

1943-11-22

1910

-

1910

-

1974-09-04

1909

2003

1945-08-01

1946

1862

1946

1732

1809

Haydn, Joseph Franz zob. Haydn, Józef Franciszek

1732

1809

Hazelrigg, Geoff
Hazelrigg, George
Hazelrigg, Melanie

1891-11-10

1941

1936

1994-03

1905-05-18

1977-11-19

Head, Wayne Carson zob. Thompson, Wayne

1943

2015-07-20

1912

1983

1975-05-05

1984-08-08

1958

1797

1856

Heine, Henryk zob. Heine, Heinrich

1797

1856

1924

2008

1877

1947

1816

1897

1972

1962

Hektik zob. Zus

1976-03-10

Heller, Aleksander zob. Wiliński, Aleksander

1869-05-06

1939

1906

1865

1926-03-05

1935

1938

1896

1970

1893

1949

Henrici, Christian Friederich zob. Picander

1700

1764

Henryk z Baru zob. Jabłoński, Henryk

1828

1869

1890

-

Heraclitus zob. Heraklit z Efezu

1831

1877

1924

1998

Hertyński, Bolesław zob. Herbert, Zbigniew

1924

1998

1940-07-27

2000-04-27

1970-05-21

1969-01-07

Herold zob. Szpilman, Henryk

1915-03-01

1942

1791

1833

Herold, Ferdinand zob. Herold, Ferdynand

1791

1833

Herrera, Jose Alvarez

1890

1957

1872

1952

Hertz, Tomasz zob. WRC

1872

1939

Heyman, Edward

1907-03-14

1981-10-16

1905-11-06

-

1877

1968

HiQ Koval zob. Kowalsky, Matt
Hidas, Antal zob. Hidasz, Antal

1926

1995

1765

1814

Hirschfeld, Leon zob. Leon, Wiktor

1858

1940

1931

1870

1934

1934-04-05

2001-03-17