Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka
Hölzel, Johann zob. Falco

1957

1998

1914-08-01

1685

1759

1882

1947

1919-07-11

1968-06-05

1957

1802

1885

Hulbój, Jakub

1937-11-22

1911

1881

1946

1854

1921

1927

Hurrell, Simon
Husky zob. Samborski, Dominik
Huszczo, J.
Huzior, Roman
Hyla, Tomasz
Hála, Kamil

1931-08-01

2014-10-29

1813

1883

1868

1940

1894

1976