Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka
Lewinson, Adam Stanisław zob. Aston, Adam

1902-09-17

1993-01-10

1906-12-06

1946-08-20

Letzki, Bernard zob. Nowak, Filip

1923

1974

Lego zob. Beer, Tomasz
Lewandowski, Tomasz Paweł
Lenny zob. Bernstein, Leonard
Lebensraum, Alicja zob. Bełcikowska, Alicja

1898

1940

Ladybug zob. Biedrzycki, Maciej
Lenczewski, Sławomir

1971

Lachowolski, Roman zob. Boski
Lesman, Jan Wiktor zob. Brzechwa, Jan

1898-08-15

1966-07-02

1891

1962

Lahor, Jean zob. Cazalis, Henri

1840

1909

1899

1956

1904

1959

1872

1944

Leroyer, Pierre zob. Delanoe, Pierre

1918-12-16

2006-12-27

Le Royer, Pierre zob. Delonoe, Pierre

1918

2006

Leroyer, Pierre zob. Delonoe, Pierre

1918

2006

Labati, Carlo Donida zob. Donida, Carlo

1920-10-30

1998-04-22

1861

1913

Lakhdar, Ferid zob. Ferid

1977

Listoń, Jerzy zob. Tylczyński, Andrzej

1925-01-25

2009-07-11

Leszek zob. Krebs, Izabela

1912

-

Litza zob. Friedrich, Robert

1968-04-15

1901

1993

1862

1927

1862

1927

1885

1941-10

Lichtensztejn, Henryk zob. Liński, Henryk

1885

1941-10

Liersz, Jan zob. Harald, Jerzy

1916-11-12

1965-08-18

Liff, Albert zob. Harris, Albert

1911

1974

1858

1940

Left-Boy zob. Prutkowski, Józef

1915-01-18

1981-02-06

1933

2011

Lach, Andrzej zob. Kudelski, Andrzej

1931-02-02

1980-02-12

1907-03-31

1980-07-31

1908-02-11

1976-04-04

Lewicka, Wilhelmina Tekla zob. Krogulska, Wilhelmina

1856-10-01

1933-06-05

Lenin zob. Kwinto, Andrzej
Laskowski, Łukasz zob. L.A.
La Bostrie, Dorothy

1928-05

2007-11-04

1881

1961

1980-03-20

La Meligrana zob. Lechowska, Magdalena

1980-03-20

1908

1989

Labkowskij, Naum zob. Labkovskij, Naum Davidovič

1908

1989

Laburda, Patryk

1989-05-14

1982-02-18

1880-12-19

1963-10-16

Lachmann, Piotr
Lachmirowicz, Rafał

1907-08-08

1967-10-14

1898

1966

Laddy, Janusz

1904

1991

Laine, Emil zob. Łastik, Emanuel

1943

1978-11-05

Laki

1901-11-01

1983

Lala zob. Lewicki, Piotr

1838

1886

1979

1903-11-17

1984-09-17

Landau, Zofia zob. Żywulska, Krystyna

1914-09-01

1992-08-01

Landau, Sonia zob. Żywulska, Krystyna

1914-09-01

1992-08-01

1912

1992

Laudan, Stanley zob. Landau, Stanisław

1912

1992

1906

Landurski, Wacław

1907-01-02

1941-03-15

1757

1835

Langbajn, Fryderyk zob. Langbein, August Fryderyk Ernest

1757

1835

1861

1929

1892

1952

Lange, Jacek
Lange, Janusz

1962-10-14

1890

1972

1969

Larson, John
Larue, Jacques
Leski, Michał zob. Lary
Larysz, A.
Laska, Aleksandra zob. Laska-Wołek, Aleksandra

1881

1961

1914

1983

1945

1946-01-05

Laskowski, Jan Adam zob. Laskowski, Janusz

1946-01-05

Laskowski, Kamil
Laskowski, Karol

1903-02-14

1962-09-22

1907

1996

1951-11-10

1830

1904

Lassen, Eduard zob. Lassen, Edward

1830

1904

Lasyk, Marek
Laszkowski, Marek

1887-06-19

1971-09-15

Latajner, Ludwik zob. Lawiński, Ludwik

1887-06-19

1971-09-15

1956

Lato, Sylwia

1957-11-19

1971

1931-10-03

2007-07-07

1905

1935-05-12

Laube, Bruno

1917

1986

Le-Lo

1885

1949

Ledbetter, Huddie William zob. Leadbelly

1885

1949

Leaper, Dave

1898

1949

Lebedev-Kumač, Vasilij Ivanovič zob. Lebiediew-Kumacz, Wasyl

1898

1949

1873

1960

1947-04-15

2007-03-25

1963-09-27

1890

1904-07-22

1898-01-17

1980

1932-02-24

Legutko, Piotr

1960-10-12

Lehmann, Adam

1870

1948

Lehár, Franciszek zob. Lehár, Ferenc

1870

1948

Leleń, Andrzej

1872-04-01

1956-03-31

Lemański, Jan

1822

1893-02-03

1904-01-14

1975-12-26

Leniewicz, Piotr

1940-10-09

1980-12-08

1901-03-20

1962-12-31

1857

1919

1885

1942

1814

1841

1939-10-15

2006-12-27

1969-09-07

1965

Lesień Zbigniew

1880

1920-09-03

Leski, Leon zob. Rzewuski, Leon

1902-01-10

1964-11-05

1780

1838

Lester, Gregg
Lestor zob. Lisiak, Michał

1981-07-27

1914-05-01

1987-08-29

1884-02-06

1959-07-09

1973

Leszczyński, W.

1830-06-22

1915-11-14

Levy, P. zob. Levy, Sol Paul

1879

1902-12-29

1976-11-07

Lewandowska, Barbara
Lewandowska, J.
Lewandowska, Lilianna

1990-06-20

Lewandowska, Sara

1889-11-13

1951-03-28

Lewandowski, Aleksander
Lewandowski, Bernard

1921

1831-03-14

1896-11-22

Lewandowski, Tomasz zob. VNM

1966-06-01

2013-06-16

1951-09-17

Lewczuk, Sławomir

1899-11-02

1910

1995

Lewin, Marian zob. Mar, Jan Stanisław

1877-10-20

1942

1874-09-16

1943-08

1890

1942

Lewis, Stanley

1927-07-05

1910

1924

1901

1971

1959-04-24

1818

1886

1877-01-22

1937-09-05

1846

1914

1930

2002

1911

1965

1930

Lichtensztejn, Piotr

1947

1928

2002

1890

-

Lidauer, Wolf zob. Lidauer, Wladysław

1890

-

1890

-

Lidzki zob. Śledziński, Stefan

1897-08-08

1980

Lidzki-Śledziński, Stefan zob. Śledziński, Stefan

1897-08-08

1980

1904

1931

Lienas, Francois
Liggins, Joe

1915-07-09

1987-07-26

Liggins, Joseph Christopher zob. Liggins, Joe

1915-07-09

1987-07-26

1887

1966

Lindblom, Mattias
Linde-Lubaszenko, Edward zob. Lubaszenko, Edward

1939-08-23

Lindeman zob. Linderman
Lindvall, Per

1926

Linowski zob. Zakrzewski, Jerzy

1945-06-16

Lipiński, Artur
Lipa zob. Lipiński, Artur

1969-08-26

Lipa zob. Lipnicki, Tomasz

1969-08-26

1939

Lipińska, Zuzanna

1908-07-12

1991-09-27

1816

1864

1790

1861

Lipiński, Klaudiusz

1955-08-21

1950-04-03

2020-02-06

Lipkowski, Karol

1975-06-13

1972

1893

1985

1945

1908

1943

1985

1880-04-09

1937-10-06

1971-07-12

Lis, Izabela

1912

1998

1973

1908

1980

Listov, Konstantin Âkovlevič zob. Listow, Konstantyn

1802

1860

Liszcz, Piotr
Liszka, Włodzimierz

1811

1886

Liszt, Franciszek zob. Liszt, Ferenc

1811

1886

1893

1939

Little Richard

1932-12-05

1935

2000

1972-01-30

Lityńska, Kazimiera
Livingston, Jay

1915-03-28

2001-10-17

1973