Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka
Luca, Steve zob. Michaj, Wasil

1944-10-29

1913-01-25

1994

Luke zob. Feiner, Łukasz
Luczija zob. Gajec, Janusz

1946-02-02

Ludwikowski, Ludwik zob. Halski, Ludwik

1870-03-16

1928-07-17

Léon, Victor zob. Leon, Wiktor

1858

1940

Lynx zob. Janik, Marcin

1939-08-23

1942

Lubartowicz, Wojciech

1880

1939

1885

1915

1965-01-01

1972

1887

1922

1887

1922

Lubin, Joe

1917

2001-10-09

1957

Lublinianka zob. Porazińska, Janina

1888-09-29

1971-11-02

1813

1871

Lubos, Malina
Luboš, Malina zob. Lubos, Malina

1981

Luciak-Prońko, Maria
Ludew, Karol

1879-12-24

1875

1953

Ludwik, Jan
Ludyga, Andrzej
Luka zob. Łuka, Radosław
Luke the Drifter zob. Williams, Hank

1923

1953

Lustyk, Wiesław

1932-04-14

1972-05-10

1975-01-01

Lynn, Paul zob. Ram, Samuel

1907

1991

1947

1883

1942