Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Żeleński Władysław

Ratold Stanisław

Ekiert Janusz

Wiedza Powszechna

1994

Domosławski Marian

Loebl Bogdan

Wydawnictwo Nowy Świat

2003

Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

Wiehler Zygmunt

1929

Jakubowski Marek, Szalbierz Mariusz

Oficyna Wydawnicza Atena

1997

Spitzer Wiktor

1927

Żyliński Romuald, Winkler Kazimierz

1976

Jaworski Michał, Wrzos Jerzy

1933

Komorowski Ignacy, Malczewski Maria

Miller Karol, Kucza Karol

J_Muller

1870

Maszyński Piotr, Konopnicka Maria

1899

Krasińska Karolina, Kucza Karol

Żeleński Władysław

Münchheimer Adam

1860

Moniuszko Stanisław, Chęciński Jan

1870

Rączkowski Feliks

ks. Świerczek Wendelin

1928

Nowowiejski Feliks

1932

Chybiński Adolf

1938

Chybiński Adolf

1938

Pilecka Ligia

1985

Bursa Stanisław

1910

Kurpiński Karol, Bartkiewicz Tomasz Karol

1948

Niewiadomski Stanisław, De Musset Alfred

1924

1988

1988

Chlondowski Antoni

1936

Abratowski Jerzy, Adriański Zbigniew, Głowacki Juliusz

1960

Zamoyska Maria, Sienkiewicz Henryk

1902

Verdi Giuseppe

1957

Nowowiejski Feliks

1910

Święcicki Mateusz

1988

Dziuban Feliks

1937

Wallek-Walewski Bolesław

1948

Świerzyński Michał

Garbusiński Kazimierz

1938

Moniuszko Stanisław

Nikorowicz Jozef

Kraszewski Jan, Feliński Alojzy

Świder Józef

1984

Pilecka Ligia

1984

Garbusiński Kazimierz, Konopnicka Maria

1928

Petersburski Jerzy, Gold Artur

1988

Stoiński Stefan Marian

1938

Królikowski Wiesław

1993

Świrszczyńska Anna

1959

Damrosz Ryszard

1957

Wolański Ryszard

2004

Brown Nacio Herb, Włast Andrzej

1929

Gordon Fanny, Białostocki Zygmunt

1932

Prosnak Karol Mieczysław, ks. Sitko W.

1938

Piestrak Zygmunt

1948

Harald Jerzy, Wnukowska Eugenia, Rusek Józef

1957

Rubinstein Artur, Żeromski Tadeusz

Brok Bronisław

1951