Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Koszewski Andrzej

1977

Piotrowski Aleksander, Brzeski Kazimierz

1930

Kac S., Sofronov A.

1950

Petersburski Jerzy

Gold Artur, Włast Andrzej, Wesby J.

1932

Gold Artur, Włast Andrzej

1932

Kolankowski Wiktor, Miller Jerzy

1977

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1928

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

Pająk-Lenczowski Adam, Bronicz Zdzisław

Derwid, Łebkowski Mirosław, Urgacz Tadeusz

1957

Kazuro Stanisław

1948

Kazuro Stanisław, Staff Leopold

1952

Szymanowski Karol, Tetmajer Kazimierz

1951

Kazuro Stanisław

1927

Kazuro Stanisław

1917

Szpinalski Antoni

1960

Moniuszko Stanisław, Massalski J.

Kulpowicz Witold, Kwiatkowski Roman

1973

Przesmycki Stanisław

Fahrbach Fil

1881

Brahms Johannes

1956

Lachman Wacław

1951

Krupiński Wiktor, Włast Andrzej

1935

Krupiński Wiktor, Włast Andrzej

1935

Januszko Andrzej, Jagielski Wojciech

1977

Moniuszko Stanisław, Noskowski Zygmunt

1901

Romaniszyn

2

1965

Nowakowski Józef, Jankowski Wł.

Galas Stanisław

1971

Powroźniak Józef

1938

Barthels Artur

1910

Barthels Artur

1885

Bloch Augustyn, Kubiak Tadeusz

1964

Moniuszko Stanisław, Gall Jan

Zamsztejman A.

1927

Szpilman Władysław, Gałczyński Konstanty Ildefons

1951

Wiechowicz Stanisław

1952

Wallek-Walewski Bolesław, Gałuszka Jan

1928

Piotrowski Aleksander, Wołowski Tadeusz

1923

Czerny Edward, Thomys Alojzy

1961

Czerny Edward, Thomys Alojzy

2

1963

Schumann Robert

1846

Kilar Wojciech

1965