Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Zgraja Krzysztof

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

1987

Pałłasz Edward, Osiecka Agnieszka

1965

Moniuszko Stanisław

1891

Dan Władysław, Stach Tadeusz

1930

Münchheimer Adam, Schober Feliks

1889

Flora: wybór śpiewów

1840

Wars Henryk, Jurandot Jerzy

1937

Wallek-Walewski Bolesław

1949

Lewandowski Zygmunt, Maciejowski Zbigniew

1937

Kiszczak Tadeusz

1970

Kiszczak Tadeusz

1971

Maklakiewicz Jan, Żytomirski Eugeniusz, Kwieciński Tadeusz

1954

Wolański Ryszard

FPMP

2004

Wasowski Jerzy, Zalewski Jan

1960

Pwelec Władysław, Czerny Edward

1957

Lipski Stanisław, Wyspiański Stanisław

1912

Namysłowski Karol

Rudziński Witold, Rymkiewicz Aleksander

1958

Rudziński Witold, Rymkiewicz Aleksander

1958

Karasiński Adam

1963

Karasiński Adam, Włast Andrzej

10

1950

Karasiński Adam, Włast Andrzej, Karasiński Zygmunt

11

1949

Karasiński Adam, Włast Andrzej, Żak Czesław

1948

Karasiński Adam, Karasiński Zygmunt

6

1941

Karasiński Adam, Włast A.

1935

Karasiński Adam, Włast Andrzej, Karasiński Zygmunt

8

1947

Karasiński Adam, Włast Andrzej

1958

Lehar Ferenc

Kaczurbina Maria, Siemaszko Olga, Pietrusiewicz Halina

1953

Hundziak Andrzej, Daniecki Jan

1971

Matuszczak Bernadetta, Kochanowski Jan

1985

Sojka Emil, Łosowski Piotr

1978

Rozynek Frank, Tuden Emilji

1934

Bednarowicz Jędrzej

1968

Joteyko Tadeusz

1956

Gaszyński Marek

Prószyński i S-ka

2006