Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Niewiadomski Stanisław, Konopnicka Maria

Buzzi-Peccia Arturo, Haraschin Zofia, Starzyk Stefan

1966

Miszułowicz Aleksander, Mar Stanisław

1932

Weiss Wiesław

1986

Bojanowicz Jerzy

1985

Niewiarowski Piotr

1

„Akademos”

1991

Buzuk Antoni, Gillowa Janina

1947

Trzciński Wojciech, Kondratowicz Janusz, Bek Jan

1983

Kazuro Stanisław, Gillowa Janina

Wiśniewski Augustyn

1951

Rozynek Frank

1934

Silcher, Sterling Leopold

Jasiński Stanisław, Zduleczny Marian

Lewandowski Zygmunt, Rosciszewski J.

1934

Fiszer J., Tommyr

Sygietyński Tadeusz, Kościelny Jerzy

1955