Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Lange Gustav

1922

Prosnak Karol Mieczysław, Konopnicka Maria

1937

Macura Władysław

Karłowicz Mieczysław, Tetmajer Kazimierz

3

Karłowicz Mieczysław, Tetmajer Kazimierz

2

1910

Karłowicz Mieczysław, Tetmajer Kazimierz

4

1934

Karłowicz Mieczysław, Tetmajer Kazimierz

Nowowiejski Feliks, Szalay-Groel Waleria

1925

Sielicki Ryszard, Gakowski Jan, Choiński Bogusław

1961

Cyrbes Władysław

1900

Maklakiewicz Jan

1953

Żukowski Otton Mieczysław, Kołakowski Kl.

3

1910

Studziński Wincenty

Andrzejewski Marek, Ostromęcki Bogdan

1952

Klein Kazimierz

1913

Czajkowski Piotr Iljicz

1956

Gabryś Ewa

1978

Karasiński Zygmunt, Kataszek Szymon, Ławrusiewicz Jan

1932

Prutkowski Józef

1966

Derwid, Miller Jerzy, Orlik Antoni

1963

Sierosławski Zygmunt, Ludomir Zygmunt

Majewski Bronisław

Prosnak Karol Mieczysław

1925

Prosnak Mieczysław Karol

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1947

Harald Jerzy, Wnukowska Eugenia, Werner Stanisław, Radzik Marian

1961

Harald Jerzy, Wnukowska Eugenia, Werner Stanisław, Radzik Marian

2

1963

Jastrzębiec Walery, Białostocki Zygmunt

1933

Niedzielski Stanisław, Bałucki Michał

Białkiewiczówna Irena

1920

Różycki Ludomir

Jachimecki Zdzisław, Gawalkiewicz Marian

Kataszek Szymon, Karasiński Zygmunt

Maszyński Piotr, Konopnicka Maria

1899

Kosmak Tadeusz, Urgacz Tadeusz

1983

Żelenski Władysław, Konopnicka Maria

Sobieski T.

1946

Myszyńska Leokadia, Konopnicka Maria

3

Myszyńska Leokadia, Konopnicka Maria

1892

Wiechowicz Stanisław, Porazińska Janina

1953

Wiechowicz Stanisław, Porazińska Janina

1956

Wiechowicz Stanisław, Porazińska Janina

1954

Poniecki Edward

1949

Sieja Szczepan, Konopnicka Maria

1937

Niewiadomski Stanisław, Konopnicka Maria

Heiser W.

1889

Heiser Wilhelm

1898

Tirling Zygmunt, Schaefer R. St.

Rokita L., Hertz B.

Noskowski Zygmunt, Konopnicka Maria

Titz Edmund Józef, Habura Fr.

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Bielski Franciszek, Cajmer Jan

1950

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Krupiński Wiktor, Kończyc Tadeusz

1936

Geiger Oskar, Włast Andrzej

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1928

Niedzielski Stanisław, Georges Napoleon

Niedzielski Stanisław, Georges Napoleon

1890

Maszyński Piotr, N. N.

1934

Żak Czesław, Kołaczkowska Helena

1956

Krzyński Mieczysław

1968

Szlendak Adam

Niewiadomski Stanisław, Gawalewicz Marian

Kopiński Kazimierz

1978

Galas Stanisław

3

1971

Kulczycki Faustyn

1953

Meyerbeer Giacomo, Chęciński Jan

1880

Moczyński Zygmunt, Makuszyński Kornel

1938

Kazuro Stanisław, Słoński Edward

Moniuszko Stanisław, Wolski Włodzimierz

1891

Żyliński Romuald, Kobyliński Anatol

1959

Kazanecki Waldemar, Jakowska Anna, Klimczuk Bogusław

1960

Chlondowski Antoni

1930

1951

Harald Jerzy, Allan Aleksander

1946

Trojanowski Władysław

Samelczak Józef W.

1936

Daun Alfons, Asnyk Adam

1900

1961

Klejne Henryk, Werner Stanisław, Radzik Marian

1959

Niewiadomski Stanisław, Asnyk Adam

1910

Niewiadomski Stanisław, Wyspiański Stanisław

1910

Stoiński Stefan Marian

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Stoiński Stefan Marian

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Stoiński Stanisław Marian, Smotrycki Jan

1935

Stoiński Stefan Marian, Smotrycki Jan

1935

Epler Adam

1936

Maszyński Piotr

1937

Wiechowicz Stanisław

1949

Harald Jerzy, Gaworski Henryk, Stryjkowski Wiktor

1959

Harald Jerzy, Gaworski Henryk

1957

Gradstein Alfred, Kołaczkowska Helena

1950

Gradstein Alfred, Kołaczkowska Helena

1951

Gradstein Alfred, Kołaczkowska Helena, Żak Czesław

1951

Januszko Andrzej, Winkler Kazimierz, Orlik Antoni

1963

Kwieciński Tadeusz

1953

Wawrzynowicz Ludwik, Słoński Edward

Maciszewski Waldemar, Rymkiewicz Aleksander, Jabloński Henryk

1957

Studziński Wincenty

Moniuszko Stanisław, Skolimowski Mieczysław

Moniuszko Stanisław

Moniuszko Stanisław, Radziszewski Maks

1931

Joyce Archibald, Włast Andrzej

Dobrzański Tadeusz

1948

Komorowska Jadwiga

1955

Komorowska Jadwiga, Komorowski Zygmunt

1955

Olearczyk Edward, Oborski Bronisław, Łebkowski Mirosław

1954

Olearczyk Edward

1953

Olearczyk Edward, Łebkowski Mirosław

1954

Podhorodecki Włodzimierz, Drewnowicz Apolinary

1949

Szpilman Władysław, Dobrowolski Stanisław Ryszard

1950

Szpilman Władysław, Dobrowolski Stanisław Ryszard

1952

Szpilman Władysław, Dobrowolski Stanisław Ryszard

1952

Sojka Emil, Liszok Albrecht

1966

Kolasiński Jerzy

1950

Wesołowski Tadeusz

-

1954

Wesołowski Tadeusz

1984

Januszko Andrzej

1979

Waiehler Kazimierz, Jastrzębiec Walery

1932

Gärtner Katarzyna, Bryll Ernest

1972

Gärtner Katarzyna, Bryll Ernest

1973

Karasiński Zygmunt, Kataszek Szymon

1932

Marczewski Lucjan, Różycki Zygmunt

1916

Marczewski Lucjan

1958

Marczewski Lucjan, Różycki Zygmunt

1947

Baird Tadeusz, Kołaczkowska Helena

1955

Czaporowski Józef

1937

Świerzyński Michał

1896

Tosto Paolo, Radziszewski Max

1880

Überle W.

Noskowski Zygmunt

1896

Jurdziński Kazimierz

1952

Na zachodzie nic nowego: fokstrot

Axel Ryszard, Sławosz J.

1929

Łabuz Józef

1948

Abratowski Kazimierz, Budzyński Wiktor

1934

Petersburski Jerzy, Stach Tadeusz

1935

Krupiński Wiktor, Słoński Edward

Kubiak Tadeusz, Ekier Jan

1951

Koźlik Paweł, Pośpiech Alfred

1936

Stoiński Stefan Marian

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1949

Helman Alicja

1968

Sikorski Kazimierz

1948

Walczyński Franciszek, Słowacki Juliusz

1928

Walczyński Franciszek

1931

Kaszycki Jan, Koterbski Józef

Nowowiejski Feliks

1928

Kwieciński Tadeusz, Jesień Ryszard

1953

Kwieciński Tadeusz, Jesień R.

1952

Moniuszko Stanisław, Brodziński K.

1873

Nabożeństwo czwartkowe ku czci Najświętszego Sakramentu

Olszewski Zygmunt

1937

Kuczera Paweł

1952

Surzyński Stefan

Wertyński Aleksander, Włast Andrzej, Kończyc Tadeusz

1925

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Rudkowski Mateusz, Rzepecki Ludwik

1865

Kwaśnik Stanisław

1948

Surzyński Stefan

1886

Madeyski Marceli, Szaynoch Karol

1870

Noskowski Zygmunt

Nowskowski Zygmunt

1870

Gibbe Karol

1928

Wiliński Aleksander, Rapacki Wincenty

Różycki Ludomir, Miciński Tadeusz

1904

Żyliński Romuald, Ławrynowicz Jarosław

1957

Markiewicz Adam, Rymkiewicz Aleksander, Lachman Waclaw

1953

Markiewicz Adam, Rymkiewicz Aleksander, Lachman Wacław

1953

Markiewicz Adam, Rymkiewicz Aleksander, Lachman Wacław

1953

Markiewicz Adam, Rymkiewicz Aleksander

Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kazuro Stanisław

1927

Szpilman Władysław, Dobrowolski Stanisław Ryszard

1952

Paderewski Ignacy Jan, Mickiewicz Adam

Książnica Polska

Mroszczyk Karol, Mickiewicz Adam

1955

Święcicki Witold, Mickiewicz Adam

1936

Petersburski Jerzy, Warnecki Janusz

1931

Petersburski Jerzy, Roxy

1932

Krukowski Zbigniew, Nel Jerzy

1945

Rudziński Witold, Rymkiewicz Aleksander

1955

Nowowiejski Feliks

1926

Koszewski Andrzej

2

1976

Jaroński Felix

2

1880

Jaroński Felix

3

1910

Rewscy E. i G.

Jaroński Feliks

Koszewski Andrzej

1965

Popławski Janusz, Podgajny Zbigniew, Korda Wojciech

1973

Wars Henryk, Włast Andrzej

1931

Włast Andrzej, Wars Henryk

1931

Mańkowski Alfons

1932

Wiehler Zygmunt, Starski Ludwik

1946

Wars Henryk, Schlechter Emanuel

1937

Najmilsza: tango

Buzuk Antoni

1937

Lewandowski Adam, Obarska Ola

1950

Mikulski Tytus

1890

Mikulski Tytus

Galas Stanisław

3

1965

Galas Stanisław

2

1959

Galas Stanisław

1958

Moniuszko Stanisław

1962

Moniuszko Stanisław, Rudziński Witold,

1960

Eryan

1957

Karłowicz Mieczysław

1906

Karłowicz Mieczysław

1920

Harasowski Adam, Śliwiński Jan

2

Książnica Polska

1947

Harasowski Adam

4

Książnica Polska

1950

Krzemieński W., Starski L.

1955

Lutosławski Witold, Urgacz Tadeusz

1952

Lutosławski Witold, Urgacz Tadeusz

1952

Lutosławski Witold, Urgacz Tadeusz

1952

Gwoździk Roman

Białostocki Zygmunt, Harwey

1930

Petersburski Jerzy, Wars Henryk

1929

Petersburski Jerzy, Oldlen

1930

Kaszczyc Henryk, Tylczyński Andrzej, Zapert Zbigniew, Mundkowski Andrzej

1962

Gwoździowski Józef Albin

1938

Maklakiewicz Jan

1938

Nowicki Edmund, Scisłowski Włodzimierz

1977

Januszko Andrzej, Jagielski Wojciech

1980

Kolasiński Jerzy

1953

Starczewski Feliks, Bukowiński Władysław

1906

Lutosławski Witold

1951

Lutosławski Witold, Brzechwa Jan

1951

Lutosławski Witold, Brzechwa Jan

1951

Drobner Mieczysław, Pasternak Leon

1951

Drobner Mieczysław, Pasternak Leon

1951

Klukowski Józef, Urgacz Tadeusz

1953

Klukowski Józef, Urgacz Tedeusz

1953

Kinalski Marian

Kinalski Marian

1938

Gajdeczka Stanisław

1951

Gajdeczka Stanisław, Włodek Adam

1950

Gajdeczka Stanisław, Włodek Adam

1951

Gajdeczka Stanisław, Włodek Adam

1951

Gajdeczka Stanisław, Włodek Adam

1951

Lutosławski Witold, Rymkiewicz Aleksander

1954

Izbicki Fr., Makuszyński Kornel

1950

Bloch Julian

1938

Dwornik Roman

1938

Mercadante Saverio, Chęciński Jan

1880

Chopin Fryderyk

Hausman Wiktor, Makuszyński Kornel

1938

Brzeziński Wacław, Gajdeczka Stanisław

1955

Muradeli V., Lissa Zofia

1949

Noskowski Zygmunt, Lenartowicz Teofil

1900

Nowowiejski Feliks, Rybka Stanisław

1920

Nowowiejski Feliks, Rybka Stanisław

1921

Szpilman Władysław, Winkler Karzmierz

1949

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1951

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1951

Tomaszewski Mariusz Stefan

2

Joachimowicz Olek, Gałkowski Jan

1978

Turski Zbigniew, Brzechwa Jan

1953

Piotrowski Aleksande

1890

Krych Czesław

2

1957

1938

Żeleński Władysław

1938

Żeleński Władysław, Zaleski Józef, Poradowski Stefan Bolesław

1948

Sołtys Adam, Konopnicka Maria

Jabłoński Henryk, Bechler Helena

1952

Jarjan, Ortym Tymoteusz

1932

Szpilman Władysław, Kołaczkowska Helena

1953

Szpilman Władysław, Kołaczkowska Helena

1952

Król Bronisław

Kataszek Stanisław, Heller Ludwik, Szerszeń

Górska Stefania, Oldlen

1930

Górska Stefcia, Oldlen

1931

Górska Stefania, Oldlen

1958

1948

Konowalski Benedykt, Prejzner Tadeusz, Sęk Leon

1977

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1933

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1933

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1933

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1933

Woytowicz Bolesław, Gałkowski Jan

1951

Retter Jan

1964

Woytowicz Bolesław, Gałkowski Jan

1951

Moraczewska Jadwiga, Sujkowski Marian

1947

Lachman Wacław, Gałczyński Konstanty Ildefons

1953

Woytowicz Bolesław, Gałkowski Jan

1951

Sygietyński Tadeusz, Ficowski Jerzy

„Nasza Księgarnia”

1953

Sygietyński Tadeusz, Ficowski Jerzy

1952

Sygietyński Tadeusz, Ficowski Jerzy

1953

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”

1974

Sobocka Elżbieta

1965

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn

1950

Stryjkowski Wiktor, Winkler Kazimierz

1950

Straszyński Olgierd, Odrowąż Janusz

1947

Gradstein Alfred, Stolarek Zbigniew

1951

Gradstein Alfred, Stolarek Zbigniew

1951

Gradstein Alfred, Stolarek Zbigniew

1951

Prudel Czesław, Hanzlówna Amalia Irena

1947

1957

2

1958

1960

1960

Kowalski Jan, Serafin Zbigniew

1937

Bekier Elżbieta

1951

Bekier Elżbieta

1952

Moniuszko Stanisław, Wojewódzki Justyn

1882

Januszewski Czesław-Czejand, Moraczewska Jadwiga, Bilińska Marria

1946

Kaczurbina Maria, Miklaszewski Lech, Darowski Andrzej

1959

Skorupka Adam, Zalewski Jan, Januszko Andrzej

1977

Meisnerówna Zofia, Kearney Władysława

1950

Niedźwiecki Jerzy

1983

Tyszkowski Jerzy

1979

Slowiński Władysław, Ścisłowski Włodzimierz

1966

Kolberg Oskar

2

1860

Woźny Michał

1960

Jeziorski Władysław

1926

1954

1954

1954

Różycki Ludomir, Miciński Tadeusz

1910

Jakobson M., Ratold Stanislaw

Miszułowicz Aleksander, Tadeusz Stach

1933

Buss Fryderyk, Sikorski Józef

2

1859

Kowalski Teofil

2

1911

Gołębiowski Władysław

1930

Wasowski Jerzy, Hosper Adam

1960

Gall Jan

1936

Moniuszko Stanisław, Wolski Włodzimierz

Teichmann Antoni

1840

Krupiński Wiktor, Laskowski K.

1918

Eleni, Łukaszuk Robert Mirosław

Edycja Świętego Pawła

2006

Wars Henryk, Schlechter Emanuel

1939

Koszewski Andrzej

1970

Koszewski Andrzej

2

1973

Koszewski Andrzej

3

1974

Kacperski Wojciech, Bukowski Jacek

1983

Szumowski Stanisław

Matuszkiewicz Jerzy, Kern Ludwik Jerzy

1966

Lasocki Józef Karol

2

1948

Lasocki Józef Karol

1947

Lasocki Józef Karol

3

1949

Lasocki Józef Karol

4

1952

Lasocki Józef Karol

5

1955

Hemar Marian

1932

Niewiadomski Stanisław, Asnyk Adam

Gall Jan, Asnyk Adam

Zarzycki Aleksander, Ely...

1895

Zarzycki Aleksander

Petersburski Jerzy, Wars Henryk, Włast Andrzej

1930

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1931

Karasiński Zygmunt, Jastrzębiec Walery

1932

Petersburski Jerzy, Tom Konrad

1931

Lachman Wacław, Niewiadomski Stanisław

Karasiński Zygmunt, Nowicki Edmund, Kaszkur Zbigniew, Zapert Zbigniew

1963

Perkowski Piotr

1938

Mayzner Tadeusz

1937

Wiechowicz Stanisław

2

1950

Wiechowicz Stanisław

1949

Gajdeczka Stanisław, Kaszkur Zbigniew, Zapert Zbigniew

1958

Petersburski Jerzy, Szmaragd Ludwik, Eiger Władysław

Petersburski Jerzy, Szmaragd Ludwik

1934

Jaroński Felix

2

Jaroński Felix

3

1887

Jaroński Felix

2

1880

Spitzer Wiktor

1927

Dan Władysław, Oldlen

1935

Daniłowski Władysław, Oldlen

1930

Urbanek Edmund

Prigożyj F., Przesmycki Stanisław

Cupak Czesław, Wojciechowski Władysław, Rajewicz Włodzimierz

1979

Harald Jerzy, Stach Piotr

1948

Wiehler Zygmunt, Tom Konrad

Wiehler Zygmunt, Tom Konrad

1958

Słowiński Władysław, Śliwiak Tadeusz

1983

Górzyński Tadeusz, Mar Jan Stanisław

1932

Cieślakówna Maria, Hemar Marian

1933

Sart Marek, Bianusz Andrzej

1960

Korzyński Andrzej, Tylczyński Andrzej

1965

Leski Leon, Lipski Józef, Gert Jerzy

1938

Kolankowski Wiktor

1979

Piotrowski Aleksander

1920

Kępski Janusz, Żabko-Potopowicz Bolesław

1983

Oberfeld Kazimierz, Wars Henryk

1929

Chopin Fryderyk

Prejzner Tadeusz, Śliwiak Tadeusz

1967

Wars Henryk, Schlechter Emanuel

1936

Szpilman Władysław, Herold Henryk

1937

Szpilman Władysław, Herold Henryk, Gert Jerzy

1938

Nowowiejski Feliks

Krupiński K., Mściwoj J.

1917

Lissowski Leon, Chludziński

1923

Kozłowska Marta, Hetman Adam, Winkler Kazimierz

1989

Krakowiak Henryk, Śliwiak Tadeusz

1962

Zarzycki Aleksander, El...y

1880

Gert Jerzy, Śliwiak Tadeusz, Czubaty Roman

2

1962

Jurand, Jastrzębiec Walery

Kopystyński Bolesław, Stwora Stanisław, Wrbicky

1925

Zarzycki Aleksander, Ely...

1880

Gert Jerzy, Śliwiak Tadeusz, Czubaty Roman

1960

Petersburski Jerzy, Willy

1926

Petersburski Jerzy, Willy

1926

Martusewicz Edward

Radzik Marian, Załucki Marian

1958

Pucek Zdzisław, Stawecki Zbigniew

1983

Derwid, Zapert Zbigniew, Kaszkur Zbigniew, Gajdeczka Stanisław

1959

Derwid, Kaszkur Zbigniew, Zapert Zbigniew

1959

Bajkowska Zofia

1918

Gold Artur, Włast Andrzej

1930

Gold Artur, Włast Andrzej

1931

Szuniewicz Antoni

1948

Rudkowski Mateusz, Antoniewicz Karol

1861

Brzezińska Filipina, Antoniewicz Karol

1900

Brzezińska Filipina, ks. Antoniewicz

1870

Brzezińska Filipina, ks. Antoniewicz

1870

Waszak Józef, Antoniewicz Karol

1870

Waszak Józef, Antoniewicz Karol

2

Brzezińska Filipina, Nowicki Ludwik

1860

ks. Orszulik Józef

Berg Edmund, Maliszewska Małgorzata

1978

Wasowski Jerzy, Przybora Jeremi

1963

Karasiński Zygmunt, Winkler Kazimierz

1960

Karasiński Zygmunt, Winkler Kazimierz

1960

Komorowski Ignacy

Nowakowski Józef, Chęciński Jan

Ciechowski Grzegorz

2001

Karasiński Zygmunt, Niedzielski Kazimierz

1948

Karasiński Zygmunt, Niedzielski Kazimierz

1949

Karasiński Zygmunt, Niedzielski Kazimierz, Kabalewski Władysław

1949

Karasiński Zygmunt, Niedzielski Kazimierz

1948

Sielicki Ryszard, Łebkowski Mirosław, Rusek Józef

1959

Skwarczyński Tadeusz, Łebkowski Mirosław

1952

Karasiński Zygmunt, Tylczyński Andrzej

1960

Bursa Stanisław, Konopnicka Maria

1937

Lubomirski Kazimierz, Kucza Karol

Lubomirski Kazimierz, Kucza Karol

1850

Krupiński Wiktor

1918

Karłowicz Mieczysław, Iwański Jan

Karłowicz Mieczysław, Iwański Jan

3

1910

Karłowicz Mieczysław, Iwański Jan

2

1910

Belski Stanisław, Białostocki Zygmunt

1933

Wiliński Aleksander

1921

Front Julian, Ferszko Stanisław, Jerry

1933

Lewandowski Adam, Schlechter Emanuel, Wesby Iwo

1937

Maszyński Piotr, Konopnicka Maria

1917

Woźniakowski Tadeusz, Żabko-Potopowicz Bolesław, Darewicz Andrzej

1977

Kronenberg Leopold

Markowski Jan, Gozdawa Zdzisław

Kagan Jakub, Jastrzębiec Walery

1932

Szpilman Władysław, Pradella Albert, Starski Ludwik

1959

Szpilman Władysław, Starski Ludwik

1959

Kagan Jakub, Friedwald Wiktor

1931

Rybicki Feliks, Roxy

1932

Lubina-Cipińska Danuta

„Śląsk”

1997

Grudziński Czesław, Bek Jan, Pac-Gajewska Krystyna

1983

Niewiadomski Stanisław, Gawalewicz Marian

Rybicki Feliks, Gillowa Janina

1947

Markowski Andrzej, Kubiak Tadeusz, Głowacki Juliusz

1961

Górzyński Zdzisław, Jurandot Jerzy

1977

Górzyński Zdzisław, Jurandot Jerzy

1933

Gall Jan

Gordon Fanny, Krzewiński Julian, Brodziński Leopold

1933

Białostocki Zygmunt, Krystjan

1932

Szpilman Władysław, Brok Bronisław

1958

Jurdziński Kazimierz

1951

Mattei Tito

Fall Richard, Hemar Marian

1929

Wiktorski Adolf, Grodzicki Stefan

1948

Wiktorski Adolf, Grodzicki Stefan

1948

Wiktorski Adolf, Grodzicki Stefan

1948

Rapacki Wincenty

1905

Olearczyk Edward, Łebkowski Mirosław

1957

Lasocki Józef Karol, Wiechowicz Stanisław

2

1948

Lasocki Józef Karol, Wiechowicz Stanisław

1947

Lasocki Józef Karol, Wiechowicz Stanisław

3

1950

Curtis Ernesto de

1959

Orłow Roman, Głogowski Marek

1965

Średnicki Stanisław, Akulenko P.

1951

Wilner Józef, Bober Stefan

1939

Meyerhold Kazimierz

Meyerhold Kazimierz

Meyerhold Kazimierz, Alwin

1928

Lewandowski Adam, Arct Jerzy, Friedwald Wiktor

1931

Arct Jerzy, Lewandowski Adam, Krystjan Wiktor

1931

Zimińska-Sygietyńska Mira, Sroka Mieczysław

2

1988

1854

Markiewicz Adam, Urgacz Tadeusz, Czerny Edward

1960

1930

Krystjan Wiktor, Wiehler Zygmunt

1933

Denza Luigi

1957

Nowakowski Józef, Kucz Karol

1862

Nowakowski Józef

1895

Mierzejewski Mieczysław, Jaroszowa Kora, Wesby Iwo

1937

Brzezińska Filipina

1863

Beethoven Ludwik van, Machl Tadeusz, Geller Christian, Chrzanowski Tadeusz

1959

Kabalewski Dymitr, Lissa Zofia

1949

Kabalewski Dymitr, Lissa Zofia

2

1950

Krawczyk Michał, Nawratila

1938

Wasowski Jerzy, Antoniewicz Aleksander

1954

Bekier Elżbieta

Książka i Wiedza

1952

Gall Jan, Konopnicka Maria

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd

2

Wydawnictwo Łódzkie

1975

Bełcikowska Alicja, Rybicki Feliks

Centrala Wydawnictw Obchodów i Uroczystości Wojskowo-Społecznych

1933

Lubecki Kazimierz

4

Rodowicz Maryla

Dom Wydawniczy Szczepan Szymański

1992

Beyda Leon

1926

Ciechan Zbigniew, Bernat Anna

1988

Kazuro Stanisław

Karasiński Zygmunt, Stach Tadeusz

1932

Nowowiejski Feliks

Prosnak Karol Mieczysław, Zabierzewska Janina

1939

Kania Emanuel

Świetlicki Marcin

2003

Gradstein Alfred, Kołaczkowska Helena

1952

Gradstein Alfred, Kołaczkowska Helena

1953

Gradstein Alfred, Kołaczkowska Helena, Lachman Wacław, Rudziński Witold

1953

Malinowski Jacek, Zygierewicz Andrzej

1982

Korzyński Andrzej, Miller Jerzy, Herman Jerzy

1966

Korzyński Andrzej, Miller Jerzy

1965

Moniuszko Stanisław, Korzeniowski Józef

Faure Jean, Radziszewski Maks

Żyliński Romuald, Ochorowicz Michał

1960

Szpilman Władysław, Międzyrzecki Artur

1955

Roguski Gustaw, Zaleski Bohdan

1875

Skliński Tadeusz

„Nemunas”

2006

Michalski Dariusz

2005

Gaszyński Marek

Prószyński i S-ka

2004

Nieogarniony całym światem Boże!

Dembiński Bolesław

2

1926

Konowalski Benedykt, Figiel Leszek, Emir Jerzy Juliusz, Sęk Leon

1980

Lubomirski Kazimierz

1855

Biliński Zygmunt, Mickiewicz Adam

B

1917

Biliński Zygmunt, Mickiewicz Adam

A

1917

Hertz Michał, Żmichowska Narcyza

Nowakowski Józef, Nowosielski Teofil

1840

1930

Rozynek Konrad

1934

Rozynek Konrad

1935

Buzuk Antoni, Choiński Bogusław, Gałkowski Jan, Czubaty Roman

1959

Moniuszko Stanisław, Wolski Włodzimierz

1891

Ugodziński H., Jastrzębiec Walery

1931

Barthels Artur

1910

Gordon Fanny, Szer-Szeń

1932

Gordon Fanny, Szer-Szeń

1931

Gordon Fanny, Szer-szeń

3

1930

Czerny Edward, Skrzypiński Witold

1960

Noskowski Zygmunt

Żeromski Tadeusz

Prosnak Karol Mieczysław, Zarzycka I.

1936

Valdi Waldemar, Rymkiewicz Aleksander

1955

Petersburski Jerzy

1998

1983

Karasiński Zygmunt, Tylczyński Andrzej, Lipiński Eryk

1960

Witkowski Jerzy

1996

Witkowski Jerzy

1995

Stoiński Stefan Marian

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1930

Stoiński Stefan

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1929

Czekalla Jan, Winkler Kazimierz, Czyż Wacław

1966

Czekalla Jan, Winkler Kazimierz

1961

Herman Jerzy, Łebkowski Mirosław, Gajdeczka Stanisław

1959

Czyż Wacław

1956

Machan Wiesław, Odrowąż Janusz, Jabłoński Henryk

1959

Ludwig Adam

1919

Ludwig Adam, Lipski Stanisław

1920

Sart Marek, Bukowski Jacek

1978

Międzyrzecki Artur, Leśnica Piotr

1963

Danel Renata, Rajewicz Włodzimierz, Gałkowski Jan

1979

Leszczyńska Franciszka, Gałczyński Konstanty Ildefons

1947

Hachorkiewicz Przemysław

1989

Frank R., Solec

1937

Herman Jerzy, Piętowski Wojciech, Winkler Kazimierz, Damrosz Ryszard

1963

Wiehler Zygmunt, Starski Ludwik

1939

Kataszek Szymon, Jerry

1932

Konowalski Benedykt, Januszko Andrzej, Holm Marek

1982

Front Julian, Ferszko Stanisław, Zenon Friedwald

1936

Piętowski Wojciech, Odrowąż Janusz

1959

Oberfeld Kazimierz, Skórewicz Ludomir

1925

Tosti Paolo J., Maszyński Piotr

Tosti Paolo J.

Jurman Walter, Kaper Bronisław, Halicz Marcella

1933

Jurman Walter, Kaper Bronisław, Halicz Marcella

1933