Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Penherski Zbigniew

1962

Penherski Zbigniew

2

1966

Garścia Janina, Modrakowska Maria

4

1959

Garścia Janina, Modrakowska Maria

5

1963

Garścia Janina, Modrakowska Maria

3

1957

Garścia Janina, Modrakowska Maria

1955

Garścia Janina, Modrakowska Maria, Kotula Ewa

2

1956

Garścia Janina, Modrakowska Maria

5 (właściwie 6)

1965

Bury Edward

1965

Barthels Artur

1880

Skwarczyński Tadeusz, Woroszylski Wiktor

1952

Skwarczyński Tadeusz, Woroszylski Wiktor

1952

Żuławski Wawrzyniec, Jurandot Jerzy

1952

Żyliński Faustyn

1840

Piotrowski Aleksander, Wars Henryk

1928

Marchetti Fermo Dante, Obarska Ola, Kisza Stanisław

1959

Marchetti Fermo Dante, Galas Stanisław

1959

Wiliński Aleksander, W. K., Żeromski Tadeusz

Wiliński Aleksander, W. K., Żeromski Tadeusz

Proch Henryk

1840

Bloch Augustyn, Giersz Witold, Perski Ludwik

1966

Święcicki Mieczysław

1974

Denza Luigi

1920

Zerkowitz Bela, Żeromski Tadeusz

Zerkowitz Bela, Żeromski Tadeusz

Kleczyński Jan, Gabryella

Zarzycki Aleksander, Żmichowska Narcyza

Troschel Wilhelm, Żmichowska Narcyza

1882

Troszel Wilhelm, Gabryella

1895

Zarzycki Aleksander, Żmichowska Narcyza

Troschel Wilhelm

1870

Kic Ludwik

Poźniak Włodzimierz

1967

Kosicki Mieczysław, Cichoń Adam

1967

Gradstein Alfred, Kubiak Tadeusz

1951

Gradstein Alfred, Kubiakm Tadeusz

1951

Groński Ryszard Marek, Srokowski Jerzy, Ciołek Erazm Jan

1971

Hadyna Stanisław, Pyzik Zdzisław

1955

Chybiński Adolf

1950

Chybiński Adolf

1951

Chybiński Adolf, Strumiłło Tadeusz, Dulęba Władysław

1958

Chorosiński Jan

1950

Łuczak St., Moczyński Zygmunt

1948

Manteuffel Gustaw, Zaleski Seweryn Saryusz

1895

Signio Marian

Signio Marian

1898

Pucek Zdzisław, Podkomorzy Jacek

1983

Wesołowski Tadeusz, Radzik Marian

1953

Słowiński Władysław, Winkler Kazimierz, Herman Jerzy

1967

Jastrzębiec Walery, Lewandowski Adam

1932

Lewandowski Adam, Jastrzębiec Walery, Białostocki Zygmunt

1932

Scher Fred, Szebego Stanisław

1935

Scher Fred, Szebego Stanisław, Tom Konrad

1935

Fogg Mieczysław, Rogowski Zbigniew Karol

1971

Zwoźniak Jacek

1994

Laks Szymon

1959

Mickiewicz Adam

Karczyński Aleksander, Mickiewicz Adam

1964

Majboroda P., Nowicki O., Marek Tadeusz, Lissa Zofia

1949

Szpilman Władysław, Winkler Kazimierz, Czerny Edward

2

1962

Szpilman Władysław, Winkler Kazimerz, Czerny Edward

1961

Szpilman Władysław, Winkler Kzimierz

1960

Szpilman Władysław, Ficowski Jerzy, Czerny Edward

1960

Szpilman Władysław, Ficowski Jerzy, Czerny Edward

2

1962

Nowowiejski Feliks

1934

Jastrzębiec Walery, Białostocki Zygmunt

1932

Nowowiejski Feliks, Hajn Bronisław

1954

Nowowiejski Feliks

2

1955

Nowowiejski Feliks

1956

Piotrowski Aleksander, Czuma Janina, Lubieniecki Kaz

1935

Frenkel Akov

1958

Hundziak Andrzej, Brzostowska Janina

1989

Maciejowski Zbigniew, Januszko Andrzej, Urbanowicz Jadwiga

1974

Kowalski Teofil

Rapacki Wincenty

Rapacki Wincenty syn

Petersburski Jerzy, Schlechter Emanuel, Starski Ludwik

1938

Petersburski Jerzy, Schlechter Emanuel, Starski Ludwik

1938

Petersburski Jerzy, Schlechter Emanuel

1934

Wallek-Walewski Bolesław

1949

Nowowiejski Feliks

Minhejmer Adam

Elsner Józef

1823

1940

1939

Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

1928

Wiehler Zygmunt, Włast Andrzej

1930

Wiehler Zygmunt

1929

Orzechowski Jerzy, Czubaty Roman, Łebkowski Mirosław

1959

Koczubej L.

Koczubej L.

1860

Petersburski Jerzy, Beda, Ferry

1930

Petersburski Jerzy, Beda, Ferry

1930