Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Hopfer Bohdan

1969

Hejda Tadeusz, Gałkowski Jan, Łebkowski Mirosław, Czubaty Roman

1960

Krasuski Bolesław, Święcicki Mateusz

1972

Icha Andrzej

Professional Music Press

2004

Nepomucen Kamiński Jan

1905

Grot Władysław

15

1945

Grot Władysław

8

Grot Władysław

17

1949

Grot Władysław

16

1948

Sienkiewicz Karol Kazimierz

Maulde i Renou

1839

Harasowski Adam, Andrzejowski Zygmunt

Książnica Polska

1945

Słomkowski Franciszek, Urbański Aureli, Steingräber R.

Kuźnik Norbert Mateusz

1990

Piotrowski Aleksander, Włast Andrzej

Noskowski Zygmunt

1956

Noskowski Zygmunt

Noskowski Zygmunt

Noskowski Zygmunt

Olearczyk Edward, Bocheński Jacek

1954

Prosnak Karol Mieczysław, Chrząszczewski

1937

Krzyżanowski Ignacy, Pol Wincenty

Lutosławski Witold, Dołęga Mieczysław

1954

Skowroński St., Graziadio A.

1930

Petersburski Jerzy, Sewer

1939

Gall Jan

Wolf Hugo

1958

Gradstein Alfred, Ficowski Jerzy

1953

Pankiewicz Jan

1966

Kratzer Kazimierz, Kratzer Czesław

Kratzer Kazimierz

Kratzer Kazimierz, Kratzer Czesław

Kratzer Kazimierz, Kratzer Czesław

Podgórski Wojciech Jerzy

1991

Olearczyk Edward, Łebkowski Mirosław

-

1951

Olearczyk Edward, Łebkowski Mirosław

-

1951

Elektorowicz Witold, Dumnicka Jadwiga, Radzik Marian

1959

Roberts S., Jus W.

Rewscy E i G

Duparc Henri

1957

Chopin Fryderyk

Chopin Fryderyk, Witwicki Stefan

Jarecki Henryk

Noskowski Zygmunt, Gawalewicz Marian

Borkowski Klemens, Dekaro Jan

1937

Angelo Lucjan

1948

Maszyński Piotr, Nawrocki Władysław, Przybylska M.

Rzepko Władysław, Szujski Józef

1889

Kratzer Kazimierz

Czyż Henryk, Janowicz Leon

1990

Żerownicki Emanuel

1890

Bobrow Tomasz, Bajkowska Zofia

1920

Sawa Marian

1964

Szopski Felicjan

1925

Serocki Kazimierz

1954

Mierzejewski Włodzimierz, Dobrzyński Konstanty

1938

Lasocki Józef Karol

1949

Lasocki Józef Karol

2

1950

Wiechowicz Stanisław

1955

Duniecki Stanisław

1866

Pankiewicz Eugeniusz, Asnyk Adam

Pankiewicz Eugeniusz, Asnyk Adam

Pankiewicz Eugeniusz, Asnyk Adam

Moniuszko Stanisław, Mickiewicz Adam

1948

Twardowski Romuald

1989

Eiger Władysław

1944

Dziewanowska Ada, Pierce Andrea

Jolson Al, De Sylva Bud, Brown Lew, Henderson Ray

1929

Turnau Grzegorz, Moczulski Leszek Aleksander

1999

Korzeniewski Wojciech, Andryszkiewicz Krystyna

Uni Consulting Poland

2001

Jabłoński Henryk, Kasprowy Jacek

1957

Mokrousow B., Dolmatowskij E., Stiller R.

1951

Curtis Ernesto de

1910

Tomaszewski Mariusz Stefan

2

Moniuszko Stanisław, Wolski Włodzimierz

1859

Żak Czesław

1946

Gradstein Alfred

1953

Kluczniok Alojzy

1959

Wirska Kazimiera, Jastrzębiec Walery

1933

Rowicki Witold, Kałkówna N

1943

Dorożała Eugeniusz, Hadrjan Stefan Aleks, Gorzelniaski Dionizy

2

1947

Woźniakowski Tadeusz, Biegański Zbigniew

1980

Leśnica Piotr, Winkler Kazimierz

1965

Winkler Kazimierz, Leśnica Piotr

1965

Signio Marian, Pogonowski Gwidon

Signio Marian, Pogonowski Gwidon

1896

Rapacki Wincenty

1911

Saganek W., Pasternak Leon

1953

Rozynek Konrad

1934

Moniuszko Stanisław, Chęciński Jan

1870

Radzik Marian

1959

Radzik Marian, Rymkiewicz Aleksander

1961

Czetwertyńska Janina, Kucz Karol

1898

Rososiński Stanisław

1969

Malinowski Stefan, Gwiżdż Feliks

1918

Troschel Wilhelm, Zaleski Józef Bohdan

Troschel Wilhelm, Zaleski Józef Bohdan

Troszel Wilhelm, Zaleski Józef Bohdan

Dunajewski Izaak, Lebediew-Kumacz Wasyl

1949

Karasiński Zygmunt, Kataszek Stanisław, Śmiechowski-Jah

Karasiński Zygmunt, Kataszek Szymon, Willy

Słowiński Władysław, Ochorowicz Michał, Machan Wiesław

1959

Słowiński Władysław, Ochorowicz Michał

1954

Jabłoński Henryk, Ficowski Jerzy

1955

Olearczyk Edward, Czachorowski Stanisław

1954

Sulej Michał, Pac-Gajewska Krystyna

1987

Gradstein Alfred, Kubiak Tadeusz

1953

Gradstein Alfred, Kubiak Tadeusz

1954

Szajkowicz Krystyna, Bussold Elżbieta

1977

Kozłowski F., Lesiowski D.

Szymanowski Karol

1964

Skwarczyński Tadeusz, Lipniacki Wojciech, Lachman Wacław

1953

Skwarczyński Tadeusz, Lipniacki Wojciech, Lachman Wacław

1953

Skwarczyński Tadeusz, Lipniacki Wojciech

1951

Morbitzer Adam, Starski Ludwik

1932

Perkowski Piotr, Kwiatkowski Remigiusz

Januszko Andrzej, Bianusz Andrzej

1967

Piotrowski Aleksander, Sewer

1937

Maklakiewicz Jan Adam, Piotrowski Stanisław

1953

Sygietyński Tadeusz, Ficowski Jerzy

1953

Tuwim Julian, Lutosławski Witold

1947

Maciejowski Zbigniew, Sznaper Adam, Oborski Bronisław

1963

Garbusiński Kazimierz

1931

Żuk Edward, Świeżawski Ludwik

1948

Lutosławski Witold, Barto Agnieszka

1954

Moniuszko Stanisław, Or-Ot, Starczewski Feliks

1932

Gärtner Katarzyna, Bryll Ernest

1976

Wiszniewski Zbigniew, Grygolunas Irena

1955

Grudziński Czesław, Bek Jan, Kuthan Dorota i Zbigniew

1980

Bacewicz Grażyna

1956

Czerkawski Józef

1905

Karasiński Zygmunt, Choiński Bogusław, Gałkowski Jan

1959

Chopin Fryderyk, Zaleski Bohdan

Chopin Fryderyk

1920

1993

Panufnik Andrzej, Broniewski Władysław

1953

Maklakiewicz Jan, Młodożeńca Stanisław

1950

Świder Józef, Tuwim Julian

1970

Hadyna Stanisław, Rudziński Witold

1968

Hadyna Stanisław, Rudziński Witold

2

Hadyna Stanisław, Rudziński Witold

3

1983

Hadyna Stanisław, Mianowski Lucjan

1957

Dygacz Adolf

„Śląsk”

1958

Gawlas Jan

„Śląsk”

1962

Gawlas Jan

„Śląsk”

1962

Miszułowicz Aleksander, Drabik Zbigniew, Stołow Ignacy

1939

Skarbnik H., Ściwiarski Janusz

1933

Kratzer Kazimierz, Floriana

Niewiadomski Stanisław

1963

Niewiadomski Stanisław, Gawalewicz Marian

Moczyński Zygmunt

1936

Prosnak Karol Mieczysław

Prosnak Mieczysław Karol

Związek Śląskich Kół Śpiewaczych

1946

Kitschmann Anda

1919

Nittman Tadeusz, Łukasiewicz Stanisław

Januszko Andrzej, Łebkowski Mirosław, Werner Stanisław

1967

Arezzo Pierre, Bajkowska Zofia

1924

Arezzo Pierre, Bajkowska Zofia

1925

Białkiewiczówna Irena

1916

Steinberg M. K., Eibl Aleksander

Ossendowska Zofia

1920

Arezzo Pierre, Włast Andrzej

1928

Arezzo Pierre

1930

Wertyński Aleksander, Ratold Stanisław

-

Świerzyński Michał

1949

Donizetti Gaetano, Radziszewski Maks

1878

Moniuszko Stanisław, Wolski Włodzimierz

1898

Moniuszko Stanisław, Wolski Włodzimierz

1900

Wroński Adam, Dominik F.

1900

Wroński Adam, Dominik F.

1892

Kania Emanuel

1895

Szretter Piotr

1898

Niedzielski Stanisław, Gutowski W.

1904

Mascagni Pietro, Maszyński Piotr

Maszyński Piotr, Grabowski Bolesław

1895

Grimm Józef Aleksander

1856

Listowski Andrzej

Dessauer Siegmund

1890

1831

Stefani Józef

1831

Krogulski Władysław Józef

1840

Schubert Franz, A. B.

1840

Kurpiński Karol

1831

Wieniawski Henryk, Minasowicz Józef

1846

Kratzer Walenty, Brodziński Kazimierz

1818

Mercadante Giuseppe, Pepoli Carlo

1840

Nowowiejski Feliks

Sztwiertnia Jan

1987

Lachman Wacław, Z. J.

Komorowski Ignacy

Weigl Józef

Herold, Ferdynand

1834

Meyerbeer Giacomo

1880

Samelczak Józef Walenty

1936

Stefani Józef

Moniuszko Stanisław

Bursa Stanisław

2

1900

Rudkowski Mateusz

1860

Komorowski Ignacy, Syrokomla Władysław

L. H.

1831

Gumbert Ferdinand, Chęciński Jan

Curtis Ernesto, Przesmycki Stanisław

1920

Quattrini Jan, Chęciński Jan

1831

Poradowski Stefan Bolesław

1949

Poradowski Stefan Bolesław

1948

Poradowski Stefan Bolesław

1946

Szopiński Bolesław

1938

1966

Woy-Wojciechowski Jerzy

„Domena”

2002

Drobner Mieczysław, Brzechwa Jan

1947

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej

1932

Petersburski Jerzy, Włast Andrzej, Wesby Iwo

1931

Kania Emanuel, Zaleski

1895

Niewiarowska Julia, Zaleski Józef Bohdan

Maszyński Piotr

1936

Oppman Artur, Sołtys Mieczysław

1921

Józef Jachimczak CM

3

1966

Kaczmarski Jacek

1990

Kurpiński Karol

1828

Kurpiński Karol

Kurpiński Karol

Jasiński J.

Gall Jan

1908

Lipski Stanisław, Konopnicka Maria

1932

Kronenberg Leopold

1916

Chmiel Karol, Młynek Władysław, Michalska Emilia

1999

Kronenberg Leopold

2

Leopold Kronenberg

1915

W. G.

1886

Gumiński Józef, Hollender Tadeusz

1917

10

1991

Świerczek Wendelin

1917

Gajewski Franciszek

1899

Siedlecki Jan

1878

Siedlecki Jan

5

1908

Gwiazda Anna, Kierych Bożena, Kulewski Adam, Majewski Marek

1974

1985

Mroczek Wilhelm Zbyszko

3

1916

Urbanek Edmund, Nowicki Ignacy

1898

Kartner Pierre

„Nasza Księgarnia”

2000

Krulewski John

2005

Konior Franciszek

1926

Kociałkowski Leon

1920

Płatek Piotr, Konieczkowicz Dariusz

1996

Cukierówna Maria, Lisowska Halina

1952

Lissa Zofia

Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

1944

„Quarter – II”

1986

Nowowiejski Feliks

1923

Heering Krzysztof

1988

Siedlecki Jan, Mrowiec Karol i in.

38

1985

Gieburowski Wacław

1947

Gieburowski Wacław

1938

Chamski Hieronim

1974

Flasza Tomasz

1930

Flasza Tomasz

-

1938

Flasza Tomasz

-

1937

Flasza Tomasz

-

1937

Wiśniewski Jan

Góralski J. A, C. A, Falk

1915

1922

Witwicki Stefan, Zbyszewski Leon, Mickiewicz Adam

A. G.

Harcerska Spółdzielnia „Watra”

1948

Gieburowski Wacław

1932

Rafalski Józef

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1933

Olszewski Jerzy

1937

Jakubas Włodzimierz

Grupa „Image”

1996

Krzyżanowski Ignacy, El...y

1878

Krzyżanowski Ignacy, El...y

1878

Jeziorski Władysław

1911

Bassara Antoni Stanisław

1920

Fierek Szczęsny

1914

Dygacz Adolf

„Śląsk”

1956

Śpiewnik parafialny czyli zbiór pieśni sakralnych polskich i łacińskich oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzymsko-katolickich

Lewkowicz Wojciech Ignacy

10

1977

Lewkowicz Wojciech Ignacy

4

1965

Lewkowicz Wojciech Ignacy

1962

Lewkowicz Wojciech Ignacy

3

1963

Lewkowicz Wojciech Ignacy

4

1966

Lewkowicz Wojciech Ignacy

5

1968

Dygacz Adolf

„Śląsk”

1956

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr

9

2007

Wacholc Maria

1991

1920

Kamieński Łucjan

1938

Gwoździowski Józef

5

1919

1953

1954

1973

3

1939

Cepelli Jan

1933

Brzeziński Franciszek, Brzeziński Stanisław

1939

Mayzner Tadeusz

1947

Heintze Ludwik

1923

Dąbrowski Tadeusz

1911

Śpiewnik szkolny: zawierający 100 pieśni

Barabasz Wiktor

1882

Kamieński Łucjan, Ignaczak F.

1936

Migo Jan

1916

Jeziorski Władysław

Dziębowska Elżbieta, Dargiel Jerzy

1958

Dargiel Jerzy, Dziębowska Elżbieta

1958

1918

Śledziński Stefan, Kowalski Adam

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

1931

Schiller Leon

1915

Jeziorski Władysław

Komitet Budowy Domu Żołnierza w Przemyślu

1926

Jeziorski Władysław

Jeziorski Władysław

2

Jeziorski Władysław

1915

Lissa Zofia

1944

Adrjański Zbigniew

2

1976

Duda Henryk, Malinowski Jan, Świerc Piotr

1974

Jasionowski Franciszek, Lisowska Halina, Suzin Adam

1952

Jasionowski Franciszek, Lisowska Halina, Suzin Adam

2

1952

Jasionowski Franciszek, Lisowska Halina, Suzin Adam

5

1956

Jasionowski Franciszek, Lisowska Halina, Suzin Adam

3

1953

Jasionowski Franciszek, Lisowska Halina, Suzin Adam

4

1954

Cichocki Władysław

1958

Lisowska Halina, Suzin Adam

5

1955

Żebrawski Teofil

1835

Dworzaczek Alojzy, Asnyk Adam

1903

Słowiński Władysław, Ficowski Jerzy

1992

Niemcewicz Julian Ursyn, Cybulski Adam Wojciech

1850

Jeziorski Władysław

1921

Krogulski Władysław Józef

1841

Krogulski Władysław Józef

1839

Krogulski Władysław Józef

1839

1920

Żukowski Otton Mieczyslaw

Komorowski Ignacy

1898

Komorowski Ignacy

1898

Komorowski Ignacy, Syrokomla Władysław

Komorowski Ignacy

Komorowski Ignacy

Komorowski Ignacy, Wolski Włodzimierz

Komorowski Ignacy

1898

Komorowski Ignacy

Komorowski Ignacy, Skarbek Fryderyk

Komorowski Ignacy, Wasilewski Edmund

Komorowski Ignacy, Lenartowicz Teofil

Komorowski Ignacy

Komorowski Ignacy

1899

Komorowski Ignacy, Pol Wincenty

Komorowski Ignacy

Komorowski Ignacy, Lenartowicz Teofil

Komorowski Ignacy

1899

Komorowski Ignacy, Lenartowicz Teofil

1899

Komorowski Ignacy, Pol Wincenty

Komorowski Ignacy

1857

Komorowski Ignacy

Wolski Włodzimierz

1863

Wolski Włodzimierz

2

1863

Kocipiński Antoni, Zaleski Bohdan

Kopcipiński Antoni

Gold Henryk, Miszułowicz Wiktor, Włast Andrzej

1929

Nawrocki Stanisław, Ficowski Jerzy

1955

Altschuler Joachim, Strock Oskar, Włast Andrzej

1932

Korniłow I., Ratold Stanisław

Korniłow I., Ratold Stanisław

1922

Przesmycki Stanisław

Borodin Aleksander

1957

Stach Tadeusz

1925