Tytuł
Strzałka
Oznaczenie autora wg wydawcy
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka

Sowiński Wojciech, Ostrowski Krystyn

1865

Szeluto Apolinary

1938

Stachowicz Damian

1966

Freyer August

Niedzielski Stanisław

Rudnicki Marian

1870

Chlondowski Antoni

1949

Niewiadowski Stanisław, Gawalewicz Marian

Rudnicki Marian

1870

Dobrzyński Ignacy Feliks

1905

Wiechowicz Stanisław

1928

Garbusiński Kazimierz, Wyspiański Stanisław

1932

Signio Marian

1887

Mielczewski Marcin, Szweykowski Zygmunt M., Machl Tadeusz, Romaniszyn Bronisław

1958

Hieronim z Koprzywnicy, Bok Józef

1963

Szarzyński Sylwester Stanisław

1963

Moniuszko Stanisław

Moniuszko Stanisław

Szweykowski Zygmunt M., Sikorski Kazimierz

1962

Paderewski Ignacy Jan, Bache Constance

Klose Othmar, Lukesch Rudi

Filler Witold

Dom Wydawniczy Szczepan Szymański

1993

Verdi Giuseppe

Klose Omar, Lukesh Rudolf, Karpiński Światopełk, Jerzy Walden

1939

Williams Harry, Włast Andrzej

1920

Boczkowski Jerzy, Włast Andrzej

1917