Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

kserokopia autografu

1981

rękopis: autograf kompozytorki

rękopis: kopia nieznanego autora

1905-07

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

-

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

druk

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora