Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : autograf kompozytora

1945-11-04

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieznanego autora

1937

rękopis: autor niezidentyfikowany

1931-11-22

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką M. Kozłowskiego

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf Kazimierza Meyerholda

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia ręką Stanisława Sawickiego

1928-06-11

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1916-01-30

rękopis : szkic kompozytora

1916-01