Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

Fotokopia autografu

1921-05-20

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek-Walewskiego

1916

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1915-12-12

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia Ms. 8330 W. Tow. Muz.

1837-08-23

rękopis: kopia ręką M. J. Kozłowskiego

1928-09-19

rękopis : kopia ręką Emanuela Kani

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1861-07

rękopis : szkic autora