Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

Fotokopia autografu

1921-05-20

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek-Walewskiego

1916

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1915-12-12

Boga Rodzica

rękopis : kopia nieznanego autora

Boga Rodzica : Pieśń z czasów zaprowadzenia Chrześciaństwa w Polsce / słowa z muzyką z najdawniejszych pomników zestawione i pod względem historycznym, estetycznym, filologijnym jako i muzycznym rozebrane przez Nárbrzana Bętkowskiego

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1867-06-07

Bogu Rodzica

rękopis: autograf kompozytora

1916

Bogurodzica : hymn na chór mieszany i sola baryton, sopran, tenor i 2 basy i orkiestrę

rękopis: autograf kompozytora

1916-01

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia Ms. 8330 W. Tow. Muz.

1837-08-23

rękopis: kopia ręką M. J. Kozłowskiego

1928-09-19

rękopis : kopia ręką Emanuela Kani

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

Boże coś Polskę…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

Bronka

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1861-07

Brzęk kielichów szczęk pucharów…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Brzęk kielichów szczęk pucharów…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : szkic autora