Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonych kopistów oraz Wacława Kowalskiego

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1895-12-19

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1831

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1918-08-15