Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1955

rękopis : autograf kompozytora

1928-08-05

Daremne żale : na chór męski z towarzyszeniem orkiestry

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

Deszcz jesienny

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Deszcz w słońcu

rękopis: kopia różnych kopistów oraz kopia ręką Ciechanowskiej

Kserokopia autografu

1923-03-18

Dewaki : opera w 9 odsłonach

rękopis: autor niezidentyfikowany

1943