Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka
Dla mnie ino wiatr

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

-

rękopis: kopia nieznanego autora

Dlaczegoś teraz nie mogę...

rękopis: autograf kompozytorki

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Do M…

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

Do Skowronka : śpiew z towarzyszeniem fortepianu na nutę dawnego śpiewu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

Do jesieni

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1894

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

Do siewu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1917-10-31

Dola : aria Romana z 4 aktu

rękopis: autograf kompozytora

Dola : opera w 4 aktach

rekopis: autograf kompozytora

1919

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: kopie różnych kopistów

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

Dola : opera w 4 aktach

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Domek z kart. Wkładka do 1. obrazu. Kuplety Maurela

rękopis: autograf kompozytora