Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

-

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1894

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1917-10-31

rękopis : autograf kompozytora