Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1830

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-10

rękopis: autograf kompozytora

1914-04-30

rękopis: autograf kompozytora

1916

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1908-11-09

rękopis: autograf kompozytora

1926-05

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-15

rękopis: autor niezidentyfikowany

1926-09-27

rękopis : autograf kompozytora