Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf kompozytora

1923-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1917-11-07

rękopis: kopia ręką J. Życzkowskiego

1922-09-17

Hymn do Boga Rodzicy

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

Hymn do Boga Rodzicy : na cztery męskie głosy

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1941

rękopis: autograf kompozytora

1940-07-20

rękopis : autograf kompozytora

1934-07-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1935

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : kopia ręką Władysława Krogulskiego

1850

rękopis: autograf kompozytora

1928

rękopis: autograf kompozytora

Hymn na dzień zlotu Sokołów

rękopis: autor niezidentyfikowany

1896

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf kompozytora

1937

Hymny o Matce Bożej Kalwaryjskiej

rękopis: kserokopia

1982