Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka
Ich klage nicht : op. 7 nr 7

rękopis: autograf kompozytorki

rękopis : autograf kompozytora

1914-04

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1954-03-20

fotokopia autografu

1924-06-20

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora