Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1926

rękopis: autor niezidentyfikowany

1929-07-28

rękopis: kopia ręką W. Stańczyka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1883-05-21

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1938

rękopis: autograf kompozytora

1910

rękopis : autograf kompozytora

1917-10-15

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1925-12-24

rękopis: autograf kompozytora

1931-12-04

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1954

rękopis: kopia nieznanego autora

1923-01-08

fotokopia autografu

1925-02-17

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora