Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1932-12-25

rękopis : kopia ręką P. Teisseyre

1898-01-08

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopie różnych autorów

rękopis: autograf kompozytora

1945-11-22

rękopis: autograf kompozytora

1850

rękopis: autograf kompozytora

1954-03-08

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonych autorów

-

rękopis: autograf kompozytora

1923-06

rękopis : autograf kompozytora

1903

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopie różnych autorów

rękopis : autograf kompozytora

1929-12-13

rękopis: autograf kompozytora

1944-05-12

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1940-03

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1903

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1952-01-27

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1952

rękopis: autograf kompozytora

1944-01-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

1944-01-19

rękopis : autograf kompozytora

1888

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1864

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Stan. Ciechanowskiego

1881-02-25

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1925-04

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1930-10-17

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1934-07-28

rękopis: autor niezidentyfikowany