Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

Kocham Cię zawsze

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1931-10-17

Kocham cię, światło…

rękopis : autograf kompozytora

1919-01-24

rękopis : kopia nieustalonego autora

Kochanek Sybilli Tompson

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

Kolęda

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1932-12-25

rękopis : kopia ręką P. Teisseyre

1898-01-08

Kolędy

rękopis : szkic nieznanego autora

Kolędy

rękopis: kopia ręką N.

1895-01-30

Kolędy

rękopis: autograf kompozytora

Kolędy

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopie różnych autorów

Kolędy

rękopis: kopia ręką N.

1896-12-21

Kolędy

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1896-12-22

Kolędy

rękopis: kopia ręką N.

1896-12-26

Kolędy

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1923-02-02

Kolędy

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1952-01-13

rękopis: autograf kompozytora

1945-11-22

rękopis: autograf kompozytora

1850

rękopis: autograf kompozytora

1954-03-08

rękopis: autor niezidentyfikowany

Kołysanka

rękopis : kopia nieustalonego autora

Kołysanka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonych autorów

-

rękopis: autograf kompozytora

1923-06

rękopis : autograf kompozytora

1903

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopie różnych autorów

rękopis : autograf kompozytora

1929-12-13

rękopis: autograf kompozytora

1944-05-12

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1940-03

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1903

Koniczku siwy

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1952-01-27

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1952

Konik Garbusek

rękopis : kopia ręką Jerzego Katlewicza?

1950

rękopis: autograf kompozytora

1944-01-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

1944-01-19

rękopis : autograf kompozytora

1888

Kosiarczyk

rękopis: autograf kompozytora

Koszałki Opałki : scherzo na chór męski

rękopis: autograf kompozytora

1905-04-29

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

Krakowiacy i Górale

rękopis : kopia nieustalonego autora

Krakowiacy i Górale : duet akt 2 : 12 głosów orkiestrowych

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Krakowiacy i Górale : duet z 2 aktu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Krakowiacy i Górale : duet z 2 aktu : głosy orkiestrowe

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1864

Krakowiak

rękopis : szkic

Krakowiak

rękopis: autograf kompozytora

1929

Krakowiak

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Krakowiak

rękopis: autor niezidentyfikowany

Krakowiak

rękopis : autograf kompozytora

1940

Krakowiak

rękopis : kopia ręką Ciechanowskiego?

1859-04-03

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Stan. Ciechanowskiego

1881-02-25

rękopis : autograf kompozytora

Krakowiak C : na chór męski a cappella

rękopis: autor niezidentyfikowany

1945

Krakowiak Es dur : chór mieszany a cappella

rękopis: autor niezidentyfikowany

Krakowiak : chór męski

rękopis : autograf kompozytora

1940

Krakowiak : fuga

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Krakowiak : na chór męski z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1925-04

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1930-10-17

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1934-07-28

rękopis: autor niezidentyfikowany