Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1943-04-26

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

Fotokopia autografu

1923-09-16

rękopis: autograf kompozytora

1928-09-01

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-08-15

rękopis : kopia ręką J. Sierosławskiego

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1944-09-22