Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1943-04-12

Maj

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopie różnych autorów

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-04-20

rękopis: autograf kompozytora

1940-04-22

rekopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1950

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

1944

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia M. J. Kozłowskiego

1926-11-13

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1955-04-14

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1863-11-05

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1900

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1923-04

rękopis: autor niezidentyfikowany

1958-05-25

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1947

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora