Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia E. Ciechanowskiej

1885

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-13

Młynarz : piosnka ludowa

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1913

Modlitwa

rękopis : kopia nieznanego autora

1878

Modlitwa

rękopis : kopia nieustalonego autora

Modlitwa

rękopis: autograf kompozytora

1909

rękopis : kopia

1891-12-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Stanisława Żeleńskiego

Modlitwa Wojska Polskiego : Boże coś Polskę : na 4 głosy z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1850-03-05

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1919-06-25

Modlitwa z opery Flis Moniuszki

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Modlitwa z opery Flis St. Moniuszko

rękopis : kopie sporządzone wieloma rękoma

1894

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1954-04-26

Mój kwiatek

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

Kserokopia autografu

1920-05-03

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

1910

rękopis: kopia nieznanego autora

Monogramy : na sopran i fortepian

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1925-04

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

1920

rękopis : autograf kompozytora

1925-07

rękopis: kopia nieznanego autora

1912

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-16