Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia E. Ciechanowskiej

1885

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-13

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1913

rękopis : kopia

1891-12-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Stanisława Żeleńskiego

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1919-06-25

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1954-04-26

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

Kserokopia autografu

1920-05-03

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

1910

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1925-04

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

1920

rękopis : autograf kompozytora

1925-07

rękopis: kopia nieznanego autora

1912

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-16