Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1927

rękopis : autograf kompozytora

Muzyka do sztuki lub opery polskiej : fragment

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf

1886-10-03

My Fair Lady

rękopis: kopia nieznanego autora