Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1915

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1929-05

rękopis : autograf kompozytora?

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-07-22

rękopis: autograf kompozytora

1926

rękopis: autograf kompozytora

1924-12-31

rękopis: autograf kompozytora

1924-12-31

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopie różnych kopistów

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1972-02

rękopis: autor niezidentyfikowany

1955

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia F. Iwańskiego

1928-05-03

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1887-12-25

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf

rękopis : autograf kompozytora

1957

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1920

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany