Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

rękopis: autograf kompozytora

1928-04-09

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

1850

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora