Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1926-12

rękopis: autograf kompozytora

1930-01-09

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1925

rękopis : autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1922-11-01

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-14