Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1936-12-30

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-04-20

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia ręką J. Stańczyka

1900-04-04

rękopis : kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

1951

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia ręką Marii Bursowej

1925-03-18

rękopis: kopia ręką Karola Alszera

1925-07-14

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1958

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis : autograf kompozytora oraz kopia nieustaonego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1940

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : dokument pisany ręką Wallek–Walewskiego

rękopis: autograf Stanisława Moniuszki

-

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf Alfreda Gradsteina

1948-11-16

rękopis: autograf kompozytora

1950-06

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1929-11-20

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1928-03-30

rękopis : autograf kompozytora

1941-11-29

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1901-02-09

rękopis: autograf kompozytora

1940

rękopis: autograf kompozytora

1933-12-06

rękopis : autograf kompozytora

1944-05

rekopis: autograf kompozytora

1958-10-13

rękopis: autograf kompozytora

1934

rękopis: autograf kompozytora

1935-04-25

rękopis : autograf kompozytora

1950-05-12

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1943-04-16

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1890

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1880

rękopis: autograf kompozytora

1936

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Marii Bnińskiej

rękopis : autograf kompozytora

1871-12-10

rękopis: autograf kompozytora

1903

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia ręką J. Stańczyka

1931-03-03

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1907

Fotokopia autografu

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

1919-07

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1915

rękopis: autor niezidentyfikowany

1953

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

rękopis: autograf kompozytora

1941-09-25

rękopis: autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1923-05-03

rękopis : szkic autora

1956

rękopis: fotokopia

rękopis: autograf kompozytora

1930-06-04

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1860

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1904

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora