Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf

1871

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

Puchar mojego życia

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1881-07-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany