Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Róże : chór męski z towarzyszeniem instrumentów dętych

rękopis : autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1920-12-02

Różę pieściła różyczka biała…

rękopis: autograf Jana Galla

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1926

Różne : pieśni i piosenki

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1939-01-08

Różowa chwilka

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1943

rękopis : szkic kompozytora

1914-09

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1914

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1914

rękopis : autograf kompozytora