Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

1929-07-18

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic kompozytora

1951

rękopis : autograf kompozytora

Sen

rękopis: kopia nieznanego autora

Sen

rękopis: kopia nieznanego autora

1907-02-25

rękopis: autograf kompozytora

1943-03-17

rękopis: autograf kompozytora

1913

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis : autograf autora harmonizacji

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1900

rękopis : autograf kompozytora

1942-01

rękopis: autograf kompozytora

1926-01-05

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1937

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1937-09

rękopis: autograf kompozytora

1927-08

rękopis: autograf kompozytora

1911

rękopis: autograf kompozytora

1954-02-23

rękopis : autograf kompozytora

1954-05-12