Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1938-05-01

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora, szkic oraz kopia nieustaonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonych autorów oraz Cz. Rosady

1900

rękopis: autograf kompozytora

1944-09-11

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : pisane ręką Zofii Poźniak

1925-11-11

rękopis: kopia nieznanego autora

1905-08-23

rękopis: autograf kompozytora

1927-12

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1931-01-13

rękopis: autograf kompozytora

1953-06

rękopis: autograf kompozytora

1927

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką P. Teisseyre

rękopis: autor niezidentyfikowany

1891-05-05

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1968-07-07

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : szkic autora

rękopis : kopia nieznanego autora

1850

druk

-

druk

-

rękopis: autograf kompozytora

1841

rękopis: autograf kompozytora

1844

rękopis: kopia nieznanego autora

1918-07-13

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

1882-03-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

rękopis : autograf kompozytora

1825

rękopis: autograf kompozytora

1900

rekopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1924-05-21

rękopis: autograf kompozytora

1850

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką W. L. Anczyca

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1948-05-30

rękopis : autograf autora opracowania