Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka
Skalmierzanki czyli Koniki Zwierzynieckie : komedioopera w 3 aktach

rękopis : kopia ręką L. Łaszewskiego

1924-08-19

Skalmierzanki : operetka narodowa

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1938-05-01

Skonaj ty serce

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1904

Skowroneczek śpiewa : krakowiak : na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu : śpiewany w dramacie W. Koziakiewicza p.t. Przeklęty dorobek : Zygmunt Noskowski

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora, szkic oraz kopia nieustaonego autora

Skrzypki

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

Słowiczek

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : kopia nieustalonych autorów oraz Cz. Rosady

1900

rękopis: autograf kompozytora

1944-09-11

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : pisane ręką Zofii Poźniak

1925-11-11

rękopis: kopia nieznanego autora

1905-08-23

rękopis: autograf kompozytora

1927-12

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1931-01-13

rękopis: autograf kompozytora

1953-06

rękopis: autograf kompozytora

1927

Sonet : na chór męski a capella

rękopis: autograf kompozytora

1926

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką P. Teisseyre

rękopis: autor niezidentyfikowany

1891-05-05

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

Śpiew Żołnierki nad kolebką dzieciątka

rękopis: autor niezidentyfikowany

Śpiew dodatkowy do opery Kościuszko nad Sekwaną : z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1968-07-07

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : szkic autora

Śpiew wieczorny

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieznanego autora

1850

druk

-

druk

-

rękopis: autograf kompozytora

1841

rękopis: autograf kompozytora

1844

Śpiewaj Radośnie Panu : wersety z Psalmów Ewangelii i Kantyków : na 1, 2 i 3 głosy a cappella lub z akompaniamentem

rękopis: kserokopia

1984

rękopis: kopia nieznanego autora

1918-07-13

Śpiewająca orchidea : op. 41

rękopis : autograf kompozytora

1944-06

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autor niezidentyfikowany

1882-03-19

rękopis: autor niezidentyfikowany

Śpiewał w obcej stronie

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

rękopis : autograf kompozytora

1825

rękopis: autograf kompozytora

1900

Śpiewnik Leśmierskiego Kółka Śpiewaczego

rękopis: kopia nieznanego autora

rekopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1924-05-21

rękopis: autograf kompozytora

1850

rękopis: autor niezidentyfikowany

Śpiewy z fortepianem

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką W. L. Anczyca

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1948-05-30

rękopis : autograf autora opracowania