Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka
Stabat Mater

rękopis: kopia ręką Władysława Nalepy

1902-02-13

Stara Baśń : opera w czterech aktach według powieści J. I. Kraszewskiego

rękopis: kopia nieznanego autora

Stara Baśń : opera w czterech aktach według powieści Jana Ignacego Kraszewskiego

rękopis: kopia nieznanego autora

1933-10-27

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1929-10-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : kopia nieustalonych kopistów

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1915

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1915-06-05

rękopis: autograf kompozytora

1923-07

rękopis : autograf kompozytora

1938

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Święty Boże

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Świtanie

rękopis: autograf kompozytora

1925-02-27

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora

1924

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : szkic kompozytora

1952

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora