Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

1943-03-17

rękopis : autograf kompozytora

-

rękopis: autograf kompozytora

1925-09-27

rękopis: autograf kompozytora

1925-09-27

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1913-06-16

rękopis : szkic kompozytora

rękopis : szkic kompozytora

1913

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1850

rękopis: autograf kompozytora

Fotokopia autografu

1920-08-06

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1947-12-25

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

1878-12-18

rękopis: kopia nieznanego autora

1906-04

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930-02-21

Fotokopia autografu

1921-06-08

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1920

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1917-06-01

rękopis: kopia nieznanego autora