Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1916

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : szkic autora

rękopis: autograf kompozytora

1912

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1927-06-15

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

1913-04-30

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

-

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

rękopis: kserokopia autografu kompozytora