Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: kopia nieznanego autora

Toast

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1916

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : szkic autora

rękopis: autograf kompozytora

1912

rękopis : kopia nieustalonego autora

Treny : trzy fragmenty z Jana Kochanowskiego na głos i zespół instrumentalny

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

Treny : trzy fragmenty z Jana Kochanowskiego na głos i zespół instrumentalny

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

Trois Airs avec l’accompagnement du Piano composés et dediés a Mademoiselle Antoinette Tolitańska par Fr. W. a Cracovie

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

rękopis: autograf kompozytora

1927-06-15

Tryptyk : z poezji Karola Wojtyły

rękopis: kserokopia

1982

rękopis: autor niezidentyfikowany

Trzmiel

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis : autograf kompozytora

1913-04-30

rękopis: autograf kompozytora

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

1939-07-19

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

1939-04-10

Trzy pieśni japońskie : op. 31 : na mezzosopran z towarzyszeniem orkiestry kameralnej

rękopis: autograf kompozytora

1939-06-30

Trzy pieśni : op. 58

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Trzy piosenki kurpiowskie dla dzieci : na chór unisono z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autograf

Trzy śpiewy polskie z opery Zamek na Czorsztynie

rękopis : kopia nieustalonego kopisty

rękopis: autograf kompozytora

-

rękopis: kserokopia autografu kompozytora

rękopis: kserokopia autografu kompozytora