Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

Fotokopia autografu

1922-11-08

Twoja cześć chwała

rękopis : autograf kompozytora?

fotokopia autografu

1925-06-05

rękopis: autograf kompozytora

Ty możesz też… : foxtrot

rękopis: autograf kompozytora Meyerholda

1928-02-16

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1850

Ty się żenisz?

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf edycyjny

1901

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany